Στρατός Ξηράς: Πρόσληψη 746 Εθνοφυλάκων για φρούρηση εγκαταστάσεων-Δείτε τη ΚΥΑΔημοσιεύθηκε η ΚΥΑ Φ.841/1/1065925/Σ.44/1 Ιαν 21 (ΑΔΑ: ΨΓ1Ζ6-4ΥΓ) που αφορά: «Καθορισμός αριθμού Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2021 και ημερήσιας αποζημίωσης αυτών»

Ειδικότερα ο αριθμός των Εθνοφυλάκων που θα χρησιμοποιηθεί για φρούρηση αποθηκών πυρομαχικών, καυσίμων, υλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, κατά το έτος 2021, καθορίζεται στους επτακόσιους σαράντα έξι (746).

Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσηςπου παρέχεται στους Εθνοφύλακες μόνο για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησής τους, καθορίζεται στα δεκαέξι (16) ευρώ.

Δείτε την ΚΥΑ:


492066583 Kya Εθνοφυλακη Ψγ... by enoplos.gr