Απλήρωτα τα Στελέχη του Έβρου για τις Υπηρεσίες Αποτροπής Μεταναστευτικών ΡοώνΈγγραφο της ΠΟΕΣ στο ΥΠΕΘΑ με θέμα την Καθυστέρηση στις Διαδικασίες Πληρωμής Υπηρεσιών Αποτροπής Μεταναστευτικών Ροών)

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.), με το οποίο καταγγέλλεται ότι από τον Αύγουστο του παρελθόντος έτους 2020 μέχρι και σήμερα, στελέχη που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, δεν έχουν λάβει κάποια αποζημίωση εκφράζοντας την ανησυχία τους για την καταβολή της και την πορεία της.

2. Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και τη διευθέτηση του θέματος.

3. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και επίλυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Το έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.)

1. Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε παράπονα στελεχών που υπηρετούν εντός Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, σχετικά με την εκ νέου καθυστέρηση στις διαδικασίες πληρωμής υπηρεσιών αποτροπής μεταναστευτικών ροών, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό των 13,22 ευρώ ανά υπηρεσία .

2. Όπως μας εγνώσθη, στελέχη τα οποία συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και εκτελούν τις ως άνω υπηρεσίες, δεν έχουν λάβει καμία αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένου του μηνός Αυγούστου 2020 και εντεύθεν, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την καταβολή της, καθώς η καθυστέρηση αφορά διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών αλλά και γιατί έχει παρέλθει το οικονομικό έτος 2020. Για τις υπηρεσίες αυτές δε, επισημαίνεται από πλευράς στελεχών ότι, πέραν της σωματικής κόπωσης, η οποία προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των καθηκόντων, το προσωπικό καλείται να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει και τα όποια συναισθήματα συμβάλουν και στην ψυχολογική του κόπωση, λόγω της συνεχούς ελαστικοποίησης του υφιστάμενου πλαισίου που αφορά στην αποζημίωση του .

3. Το ως άνω πρόβλημα έρχεται να προστεθεί σε ένα γενικότερο σύνολο προβλημάτων ωραρίου - αποζημίωσης για το προσωπικό που εμπλέκεται στο μεταναστευτικό και τα οποία αναδείξαμε με τα (α) και (β) σχετικά, αλλά και γενικότερα για το υπόλοιπο προσωπικό καθώς εκκρεμεί σειρά αποζημιώσεων, όπως η αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία, νομοθετημένη με το (γ) σχετικό, αλλά εκκρεμεί η εφαρμογή της από τη 01/01/2017 έως και σήμερα.

4. Παρακαλούμε για την άμεση ανάδειξη του θέματος για την ει δυνατόν επίσπευση των διαδικασιών πληρωμής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο