«Αποστρατείες Ανωτάτων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:

α. Ταξίαρχο Διαβιβάσεων Τσιριγωτάκη Γέωργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ:49688), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα.

β. Ταξίαρχο Ιππικού Τεθωρακισμένων Ματθαίο Νικόλαο του Βασιλείου (ΑΜ:50324), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Θεσσαλονίκη.

γ. Ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρών Καλλιαμπάκο Δημήτριο του Ηλία (ΑΜ:51054), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αθήνα.

δ. Ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρών Ξάνθη Δημητρίου του Γεωργίου (ΑΜ:51644), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα.

ε. Ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρών Κολιό Μιχαήλ του Αστερίου (ΑΜ:51655), που γεννήθηκε το έτος 1971 στη Λάρισα.