Συμπληρωματικό εφάπαξ ζητούν οι Εθελοντές Μακράς ΘητείαςΕπιστολή προς κ.Υπ.Εθν.Αμυνας για συμπληρωματικό εφάπαξ από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αποστράτων ΕΜΘ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικό εφάπαξ

 ΣΧΕΤ: α.Ν.4575 /2018(ΦΕΚ/Α 192/2018)

            β. 17841/2020 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

            γ. 18499/2020 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

    α. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 του α σχετικού, κατεβλήθη εφάπαξ χρηματικό ποσό στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων(αναδρομικά μισθολογίου) με κρατήσεις υπερ. Π.Δ ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΑ-ΕΛΟΑΝ(για εφάπαξ βοήθημα).Όμως  τα ταμεία(ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ) αρνούνται να δώσουν το δικαιούμενο συμπλ.εφάπαξ στα στελέχη των Ε.Δ που αποστρατευτήκαν από 1/8/2012 εως και 31/12/2016 και χαρακτηρίζουν τις εισφορές υπέρ τους ως «κοινωνικούς πόρους».

     β.Με τα β και γ σχετικά, τα αρμόδια Διοικητικά δικαστήρια διατάσσουν να χορηγηθεί το δικαιούμενο Συμπληρωματικό Εφάπαξ Βοήθημα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΝΔ. 398/1974 και με βάση τις αποδοχές του προϊσχύοντος μισθολογίου του Ν. 3405/2003 και όχι με βάση τους ν. 4093/2012 και 4307/2014, οι οποίοι όμως έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί

   γ. Σας παρακαλούμε όπως νομοθετήσετε άμεσα ,ώστε να χορηγηθεί το δικαιούμενο συμπλ.εφάπαξ  στα στελέχη που αποστρατεύτηκαν από 1/8/2012 εως και 31/12/2016 διότι σε αυτά έχουν γίνει κανονικά οι προβλεπόμενες κρατήσεις υπερ Ειδικών Λογαριασμών και τα στελέχη αυτά είναι τα ΜΟΝΑΔΙΚΑ που δεν έλαβαν ολόκληρο το δικαιούμενο εφάπαξ τους,σε αντίθεση με όλους τους υπολοίπους συναδέλφους  οι οποίοι έλαβαν το εφάπαξ τους  υπολογιζόμενο κανονικά.

Για το Δ.Σ

Παναγιώτου Δημήτριος                                            Καραγιάννης Χαράλαμπος

      Πρόεδρος                                                                Γραμματέας