Πρόγραμμα αναβάθμισης περισκοπίων νυχτερινής οδήγησης για Leopard-1A5 και Leopard-2A4.Ο Ελληνικός Στρατός εξήγγειλε  πρόγραμμα αναβάθμισης 190 περισκοπίων νυχτερινής οδήγησης για Leopard-1A5 και Leopard-2A4.

Στις, 11 Ιανουαρίου, η ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) προκήρυξε διαγωνισμό για την αναβάθμιση 190 παθητικών περισκόπιων νυχτερινής οδήγησης τύπου VVS-2 για άρματα μάχης Leopard-1A5 και Leopard-2A4. 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έχει οριστεί η 18η Φεβρουαρίου του 2021. Η σχετική ανακοίνωση δεν αναφέρει το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού. Τα περισκόπια χρησιμοποιούνται από τους οδηγούς για την κίνηση των αρμάτων μάχης. 

Η αναβάθμιση τους θα διευκολύνει το έργο των οδηγών, καθώς και την ασφάλεια της κίνησης των αρμάτων μάχης.