Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ (καταταγέντων τα έτη 1991 και μετά)Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) με έγγραφό της, αναδεικνύει θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας, όπου συναφείς νομοθετικές διατάξεις και τροπολογίες έχουν δημιουργήσει ανισορροπία μεταξύ Αξιωματικών εξ Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), θέτοντας ζητήματα άνισης μεταχείρισης και ανατροπής της αρχαιότητας.

Η Π.Ο.Ε.Σ. επιζητά την άμεση πρόκριση της λύσης, για την αποκατάσταση των δυσαρμονιών και την επαναφορά έμπρακτα του αισθήματος δικαίου στα υπόψη στελέχη την παρούσα χρονική περίοδο, προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τα Γενικά Επιτελεία, αρμόδια γραφεία/τμήματα των οποίων την τρέχουσα περίοδο θα διενεργήσουν τις τακτικές κρίσεις και μεταθέσεις του έτους 2021, ώστε να συνυπολογιστεί και να ρυθμιστεί το θέμα του απαιτούμενου χρόνου διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό.

Με τις προτάσεις της, επιτυγχάνεται:

α. Επαναφορά του συνόλου των παλαιών ασφαλισμένων στον ν.2439/1996.
β. Διατήρηση της συνοχής των αποφοίτων το έτος 1994 από τις ΣΜΥ (ΣΞ) ΣΤΥΑ (ΠΑ) και ΣΥΔ (ΠΑ).
γ. Ίση αντιμετώπιση των καταταγέντων στις ΑΣΣΥ το έτος 1993 (τάξη 1994 και 1995) απότοκο του ότι, το 1993 υπήρξαν καταταγέντες και στις δύο (2) τάξεις 1994 και 1995.
δ. Επανέρχονται πλήρως, οι προϋποθέσεις που υπήρχαν κατά την εισαγωγή των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥ, που κατετάγησαν τα έτη 1991 έως και 1993 (τάξεις 1993, 1994 και 1995).
ε.Αποκαθίσταται η διαφορά του ενός (1) έτους μεταξύ των καταταγέντων ΑΣΣΥ 1990 και 1991 αντί για έξι (6) έτη που είναι σήμερα.

Δείτε την συνέχεια:


226-2021 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞ... by enoplos.gr