ΓΕΣ-Σημαντικό: Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις έτους 2021

ΓΕΣ-Σημαντικό: Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις έτους 2021


Με έγγραφο του το Γενικό Επιτελείο Στρατού ενημερώνει τα Στελέχη ότι θα πρέπει να μπουν με τον προσωπικό τους λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Υπηρεσιών για κοινοποίηση της τους ατομικής κατάστασης μορίων.

Οι Αξιωματικοί από 18 εώς 26 Φεβρουαρίου και οι Ανθστές και Υπαξκοί από 18 εώς 26 Φεβρουαρίου

Ενστάσεις με υποβολή προσωπικής αναφοράς που αφορά τον υπολογισμό των μορίων θα γίνονται ως εξής:

Οι Αξιωματικοί μέχρι 26 Φεβρουαρίου και οι Ανθστές και Υπαξκοί μέχρι 26 Φεβρουαρίου