Καθυστέρηση στην πληρωμή αποζημιώσεων σε στρατιωτικούςΗ Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) έγινε αποδέκτης παραπόνων στρατιωτικών που υπηρετούν σε Πολεμικό Πλοίο, που αυτή την περίοδο βρίσκεται μετασταθμευμένο για επισκευή στο Ναύσταθμο Κρήτης και οι οποίοι, όπως καταγγέλλουν, δεν πληρώθηκαν ούτε για τα έξοδα μεταστάθμευσης, ούτε για τα πλεύσιμά τους, ούτε για τα οδοιπορικά τους.

Διαβάστε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:
ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 251

Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021


ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Αποζημίωση Στρατιωτικού Προσωπικού (Έξοδα Μεταστάθμευσης)

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε παράπονα συναδέλφων μας υπηρετούντων σε Πολεμικό Πλοίο, που αυτή την περίοδο ευρίσκεται για επισκευή στο Ναύσταθμο Κρήτης, από τη 02.12.2020, στους οποίους δεν έχει καταβληθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ, αφ΄ ενός για τα δικαιούμενα έξοδα μεταστάθμευσης και αφ΄ ετέρου για τα δικαιούμενα πλεύσιμά τους και τα δικαιούμενα οδοιπορικά τους, με αποτέλεσμα να ασφυκτιούν, καθότι αναγκάζονται για όλο το διάστημα της επισκευής, ελλείψει οικημάτων στέγασής τους, να ενοικιάζουν οικίες στην πόλη της Σούδας ή των Χανίων, παράλληλα με τις οικίες και τα έξοδα της οικογένειάς τους που δεν μπορεί να ακολουθήσει.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας και την αποζημίωση του προσωπικού με την πρόνοια για το μέλλον για χορήγηση προκαταβολής με ενίσχυση του επιμελητή στο Ναύσταθμο Κρήτης, προκειμένου να τη χορηγήσει στα αιτηθέντα στελέχη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. ΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και παρέμβασή τους, προς επίλυση του θέματος.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/οποίους κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.