Παναγιωτόπουλος για τις οικονομικές αποζημιώσεις των στελεχών ΣΞ

Παναγιωτόπουλος για τις οικονομικές αποζημιώσεις των στελεχών ΣΞ

https://www.enoplos.gr/


Απάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 3080/7-1-2021) με θέμα: «Άνιση μεταχείριση στις οικονομικές αποζημιώσεις των στελεχών του Στρατού Ξηράς»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Άνιση μεταχείριση στις οικονομικές αποζημιώσεις των στελεχών του Στρατού Ξηράς», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

 Η καταβολή αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσιών ή για εκτέλεση αργιών ή και για συμμετοχή σε ασκήσεις, συναρτάται από την πορεία εκτέλεσης του Π/Υ κάθε Κλάδου και συναφώς τους σχετικούς περιορισμούς που τους διέπουν (ανάληψη υποχρεώσεων εντός ύψους διατιθέμενων πιστώσεων), σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις και τους στόχους του εφαρμοζόμενου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Πέραν των ανωτέρω όμως, το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές - επιχειρησιακές του ανάγκες, το σημαντικό αριθμό του δικαιούχου προσωπικού του ΣΞ, καθώς και τις υφιστάμενες δυνατότητες του Π/Υ του ΓΕΣ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταβολή της υπόψη αποζημίωσης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ