Στα χέρια του κ. ΥΠΕΘΑ η οριστική λύση των Προαγωγών των Αξιωματικών εξ ΑΣΣΥΤου: Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών
Προς: Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: «Οριστική Ρύθμιση Θεμάτων Προαγωγών Αξιωματικών εξ’ “ΑΣΣΥ”»

Κύριε Υπουργέ,
Όπως έχουμε πληροφορηθεί από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (“Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.”), τίθεται ζήτημα σχετικά με το θέμα της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας των προερχομένων από την παραγωγική σχολή «ΑΣΣΥ» στελεχών. 

Ο πρόσφατος ν.4764/2020 αποτελεί νέο ορόσημο διαχωρισμού, αναφορικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη των αποφοίτων της «ΑΣΣΥ». Ενδεχόμενη μελλοντική νομοθετική πρωτοβουλία από την μεριά του υφ’ υμών Υπουργείου, που θα ρυθμίζει τα της υπηρεσιακής εξέλιξης για καταταγέντες στην ως άνω, ως το 1990, δεν συνιστά ολική διευθέτηση της σχετικής εκκρεμότητας των χιλιάδων αποφοίτων της «ΑΣΣΥ», από το 1991έως σήμερα και δημιουργεί περαιτέρω ανησυχία και αναμόχλευση της αδικίας και της
ανισότητας, που επέφερε ο ν.3883/2010 για τους ανωτέρω αποφοίτους της «ΑΣΣΥ». 

Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να τεθούν επί τάπητος, τόσο ουσιαστικά, όσο και τυπικά θέματα, που θα επιφέρουν μια δίκαιη, ολιστική, αντικειμενική και οριστική διευθέτηση της υπηρεσιακής εξέλιξης των προερχομένων από «ΑΣΣΥ» στελεχών. Όλα τα ανωτέρω είναι ανάγκη να δρομολογηθούν χωρίς ημίμετρα, χωρίς την δημιουργία ανισοτήτων και συγκρουσιακών καταστάσεων, καθώς και με την αποφυγή μικρής κλίμακας προσαρμογών, με απευχόμενη την όποια ενδεχόμενη επίκληση (φανερή ή σιωπηρή) των δυσμενών δημοσιονομικών δεδομένων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να προχωρήσετε σε νομοθετική διευθέτηση της υπηρεσιακής εξέλιξης ΟΛΩΝ των αποφοίτων της σχολής «ΑΣΣΥ», από το έτος 1991 και εντεύθεν, ως στρατηγική επιλογή, προκειμένου να απολήγουν πραγματικώς στον βαθμό του Συνταγματάρχη και των αντιστοίχων τα στελέχη απόφοιτοι της άνω σχολής, όπως καθοριζόταν άλλωστε στις εγκύκλιους προκηρύξεις της εισαγωγής των σε αυτήν;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπούμπας