Απέρριψε η κυβέρνηση την τροπολογία του ΚΙΝΑΛ για τους μηχανικούς της Σχολής Ικάρων


Την έντονη δυσαρέσκειά προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εκφράζει το ΚΙΝΑΛ για την απόρριψη τροπολογίας που κατέθεσε για την αναγνώριση εργασιακών δικαιωμάτων των απόφοιτων Μηχανικών της Σχολής Ικάρων η οποία προφανώς είχε μικρότερη σημασία από την είσοδο 1000 αστυνομικών στα Πανεπιστήμια.

Η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ επισημαίνει συγκεκριμένα:

Χθες, ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», στο πλαίσιο του οποίου κατατέθηκε από το Κίνημα Αλλαγής τροπολογία για «Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων μηχανικού στους μηχανικούς της Σχολής Ικάρων». Το αντικείμενο που πραγματεύεται η υπόψη τροπολογία είναι πολύ κρίσιμο για τα υπόψη στελέχη, στο πλαίσιο της ισοτιμίας των πτυχίων τους (ΑΣΕΙ/Σχολή Ικάρων/Τμήμα Μηχανικών) με τα αντίστοιχα των ΑΕΙ.

Ατυχώς, δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση.

Στο παραπάνω πλαίσιο και με σκοπό να προβάλλουμε την απαξίωση της κυβέρνησης, όπως φάνηκε, προς την υπόψη κατηγορία στελεχών των ΕΔ, συντάχθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση του Τομέα.

Το Κίνημα Αλλαγής, αναγνωρίζοντας την πολύ υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και την ισοτιμία των πτυχίων των αποφοίτων Μηχανικών της Σχολής Ικάρων, αλλά κυρίως την αδικία που γίνεται στο πρόσωπό τους από την πολιτεία, προώθησε τροπολογία σχετική με τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, την οποία η κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε, παρότι αναγνωρίζει το δίκαιο του αιτήματος, μόνο επειδή ήταν πρόταση του Κινήματος Αλλαγής.

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την μη αποδοχή της τροπολογίας που αφορά στους πτυχιούχους Μηχανικούς της Σχολής Ικάρων, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την οποία θα δινόταν η δυνατότητα αναγνώρισης εργασιακών δικαιωμάτων των τριών ειδικοτήτων Μηχανικών αποφοίτων της Σχολής Ικάρων, με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ.

Με τον τρόπο αυτό, ενάντια σε κάθε αρχή αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, στερεί επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ενός αξιολογημένου από την Πολιτεία Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ενώ την ίδια στιγμή, σπεύδει με τον ν.4763/2020 (άρθρο 164) και αποδίδει εργασιακά δικαιώματα σε αποφοίτους κολλεγίων τριετούς φοίτησης.

Ερωτάται η Πολιτεία που προωθεί δήθεν την αριστεία. Έχετε συνειδητοποιήσει σε ποιο ακριβώς ανθρώπινο δυναμικό αναφερόμαστε; Έχετε δει διαχρονικά τις βάσεις των εισακτέων στην υπόψη σχολή; Έχετε αντίληψη της ποιότητας του δυναμικού που απορροφά; Θεωρείτε ότι έχετε το δικαίωμα να στερείτε το δυναμικό αυτό από άλλους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας και ταυτόχρονα να το προσβάλλετε και να το απαξιώνετε; Εν τέλει, μπορείτε να μας πείτε οι πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και των τριών ειδικοτήτων είναι απόφοιτοι της Ανώτατης βαθμίδας της εκπαίδευσης και εάν ναι τι ακριβώς επαγγέλλονται; Τους αξιωματικούς και μόνον; Για την Πολεμική Αεροπορία (και το Ελληνικό Δημόσιο), τα πτυχία τους είναι αρκετά ώστε να υπογράφουν την πτητική ικανότητα αεροσκαφών, ως δημόσιοι υπόλογοι τεχνικών έργων, να συντάσσουν τεχνικές μελέτες και τροποποιήσεις βιομηχανικών σχεδίων στους τομείς ειδικότητάς τους, είναι κατάλληλοι και θεσμικά κατοχυρωμένοι να επιβλέπουν προμήθειες και κατασκευές, να διαπραγματεύονται διεθνείς τεχνικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν όμως αυτοί αιτούνται την εγγραφή τους στο ΤΕΕ, να απορρίπτονται γιατί δεν προβλέπεται στον νόμο, ενώ την ίδια στιγμή, εγγράφονται στο ΤΕΕ οι απόφοιτοι των κολεγίων; Ας μας εξηγήσει η Υπουργός Παιδείας ποια αρχή αξιοκρατίας είναι αυτή;

Καλείται το Υπουργείο και η κυβέρνηση να σταματήσουν τον εμπαιγμό και να επιλύσουν τώρα τη διαχρονική αδικία που υφίσταται η εν λόγω κατηγορία των μηχανικών αποφοίτων της Σχολής Ικάρων (πρώην ΣΜΑ).

Η κατατεθείσα τροπολογία ανέφερε συνοπτικά τα εξής :

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ.99/2018(Α’187) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:

α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή των Μηχανικών της Σχολής Ικάρων ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν.3328/2005 (Α’80)”.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ της 27.11/14.12.1926 (Α’ 430), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

“1. Τακτικά μέλη του ΤΕΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας, πτυχιούχοι μηχανικοί της Σχολής Ικάρων και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο ΤΕΕ και χωρίς την ελληνική ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ”.

Τέλος, το Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη ετοιμάσει τροπολογία ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα και την ισοτιμία των πτυχίων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών(ΑΣΣΥ), που θα υποβληθεί με πρώτη ευκαιρία στο επόμενο χρονικό διάστημα.