Ζητήματα στις προκηρύξεις των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ)Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για Ανισότητα-αδικία στα ηλικιακά όρια στην αναμενόμενη προκηρύξη ΕΠΟΠ

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γεώργιος Καρασμάνης με θέμα «Ζητήματα ανισότητας στις ερχόμενες προκηρύξεις των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ)», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Ο θεσμός των ΕΠΟΠ δημιουργήθηκε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε κατώτερα στελέχη και να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίες απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση και κατ’ επέκταση, νεότερο ηλικιακά προσωπικό.

Οι νεότεροι σε ηλικία ΕΠΟΠ που υπηρετούν σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι περίπου τριάντα (30) χρονών και οι μεγαλύτεροι περίπου σαράντα πέντε (45), καθόσον οι διαγωνισμοί για την πρόσληψη ΕΠΟΠ πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 2002 - 2010.

Η διατήρηση του εικοστού ογδόου (28ου) έτους της ηλικίας, ως ανώτατου ηλικιακού ορίου πρόσληψης ΕΠΟΠ, εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές αλλά και τις επιχειρησιακές ανάγκες, ώστε να επιτευχθεί η ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού, με νεότερο σε ηλικία προσωπικό, από το ήδη υπηρετούν, ενώ παράλληλα καθιστά το θεσμό των ΕΠΟΠ ενεργό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τέλος, αναφορικά με την πρόσφατη τροπολογία για τα ηλικιακά όρια των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προέβη σε νομοτεχνική βελτίωση προκειμένου να επεκταθεί το ανώτατο ηλικιακό όριο κατά τρία (3) έτη, από το 28° στο 31° έτος, μόνο για όσους υπηρετούν ως ΟΒΑ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την πρόσληψή τους ως ΕΠΟΠ, με σκοπό την επιχειρησιακή αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.