Εκτέλεση Υπηρεσιών Στελεχών ΕΔ: Οι προτάσεις στον ΥΠΕΘΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) απέστειλε έγγραφο στο ΥΠΕΘΑ για την εκτέλεση υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας 24ωρης διάρκειας στελεχών ΕΔ. Ενδεικτικά, ως βάση συζήτησης και διαλόγου, προτείνει τα παρακάτω:

α. Ανώτεροι Αξιωματικοί

(1) Μέχρι 1 υπηρεσία, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας και μέχρι 30 έτη υπηρεσίας το ανώτερο. Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται ατύπως σε όλα τα μεγάλα επιτελεία (εξαιρουμένου του ΓΕΣ), πλην όμως απολύτως επιλεκτικά και τεχνηέντως περιορίζεται στους Αξκούς βαθμού Συνταγματάρχη (ήτοι σε στελέχη προέλευσης αποκλειστικά από ΑΣΕΙ), δίχως να υφίσταται ανάλογη κανονιστική πρόβλεψη!

(2) Μέχρι 2 υπηρεσίες, στις λοιπές περιπτώσεις (έως 25 έτη υπηρεσίας).

β. Κατώτεροι Αξιωματικοί

(1) Μέχρι 1 υπηρεσία, μετά τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας.

(2) Μέχρι 2 υπηρεσίες, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας.

(3) Μέχρι 3 υπηρεσίες, μετά τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας.

(4) Μέχρι 4 υπηρεσίες, στις λοιπές περιπτώσεις.

γ. Ανθυπασπιστές

(1) Μέχρι 2 υπηρεσίες, μετά τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας.

(2) Μέχρι 3 υπηρεσίες, στις λοιπές περιπτώσεις.

δ. Υπαξιωματικοί

(1) Μέχρι 2 υπηρεσίες, μετά τη συμπλήρωση 32 ετών υπηρεσίας.

(2) Μέχρι 3 υπηρεσίες, μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας.

(3) Μέχρι 4 υπηρεσίες, μετά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας.

(4) Μέχρι 5 υπηρεσίες, στις λοιπές περιπτώσεις.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:


Κατανομή Υπηρεσιών Στελεχών ΕΔ by enoplos.gr