Στρατός Ξηράς: Ποιοι Αντισυνταγματάρχες Ο-Σ προάγονται«Προαγωγές Ανωτέρων ε.α. Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»  ΑΔΑ: 6ΕΥΜ6-ΖΤ4 ΕΔΥΕΘΑ: 28

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4609/2019, σε Συνταγματάρχες τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων:

1. Πυροβολικού Θέμο Βασίλειο του Θεοδώρου ΑΜ:35475
2. Μηχανικού Πανούση Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:35591
3. Πεζικού Τσιώνη Δημήτριο του Ιωάννη ΑΜ:36948
4. Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταύρου Ελευθέριο του Ευθυμίου ΑΜ:38915
5. Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζιώγα Κωνσταντίνο του Δημητρίου ΑΜ:39141
6. Πυροβολικού Κριβερά Κωνσταντίνο του Γρηγόριου ΑΜ:39709
7. Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοκκινοπλίτη Γεώργιο του Κωνσταντίνου ΑΜ:40874
8. Διαβιβάσεων Τσιλίγγο Χρήστο του Θωμά ΑΜ:41763
9. Πεζικού Κουφονίκο Λάμπρο του Βασιλείου ΑΜ:43413
10. Μηχανικού Αβραμίδη Αναστάσιο του Ιωάννη ΑΜ:45516
11. Τεχνικού Μαλτέζο Λάμπρο του Χρήστου ΑΜ:45831

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.