Στρατός Ξηράς: Προαγωγές Ανθυπασπιστών ΕΜΘ - Όλο το ΦΕΚΣύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 352/22.02.2021:

Με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 02-02-2021 «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγές ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

2. Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με... οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:


495880751-495665999-Προαγωγ... by enoplos.gr