"Πέσανε καμπάνες" στους Αλβανούς που έδιναν παραγγέλματα σε Έλληνες στρατιώτεςΑπάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 3568/26-01-2021) με θέμα: «Αλβανοί δίνουν παραγγέλματα σε Έλληνες στρατιώτες»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Αλβανοί δίνουν παραγγέλματα σε Έλληνες στρατιώτες», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Για το συγκεκριμένο συμβάν διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η βιντεοσκόπηση και η ανάρτηση αυτής σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η οποία μάλιστα ολοκληρώθηκε άμεσα.

Με βάση το πόρισμα, αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω ΕΔΕ, επιβλήθηκαν στους άμεσα υπαιτίους, οι οποίοι ήταν δύο (2) οπλίτες θητείας, οι προσήκουσες, για το μέγεθος του παραπτώματος που υπέπεσαν, πειθαρχικές ποινές.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι πλέον αυτών, ελέγχθηκαν πειθαρχικά τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Μονάδας, για τα οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη απορρεουσών έμμεσων ευθυνών.