Οι Ταξίαρχοι της ΕΛ.ΑΣ. που αποστρατεύονταιΟι Δώδεκα Ταξίαρχοι της ΕΛ.ΑΣ. αποστρατεύονται, ολοκληρώθηκαν και οι κρίσεις των Ταξιάρχων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες αποστρατεύονται οι εξης Ταξίαρχοι:

1. Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου

2. Κρίκος Λουκάς του Βασιλείου

3. Σαραντίδης Αντώνιος του Ευστρατίου

4. Καλόγηρος Γεώργιος του Δημητρίου

5. Παραδεισανός Αδάμ του Αλεξάνδρου

6.  Κεραμάς Θεόδωρος του Αθανασίου

7.Κατσιαμάκας Ιωάννης του Σπυρίδωνα

8. Βράντζας Βασίλειος του Νικολάου

9. Καμπύλης Χρήστος του Νικολάου

10.  Δουκάκης Αντώνιος του Νικολάου

11.  Ελευθεριάδης Λάζαρος του Αναστασίου

12. Παλιογιάννης Δημήτριος του Αθανασίου