ΥΠ.ΟΙΚ. για αποζημιώσεις μετακινήσεων στρατιωτικώνΣε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4213/15-2-2021 ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κ. Σ-Χ. Ασημακοπούλου, σας γνωρίζουμε ότι:

Το καθεστώς των αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 200/1993 (Α΄ 75), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 της ΥΠΟ παραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (Α΄ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

Σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, εξετάζεται ήδη η αναμόρφωση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την κατά περίπτωση ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και την ομαλή εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εντός των προβλέψεων του εκτελούμενου Προϋπολογισμού, ανήκει στις οικείες οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το σχετικό έγγραφο:


495838448-Ypoik-Apoz-Ebro-1... by enoplos.gr