Ιπτάμενα τάνκερ θέλει η Ελλάδα – Στόχος η κυριαρχία στην Αν. Μεσόγειο

Ιπτάμενα τάνκερ θέλει η Ελλάδα – Στόχος η κυριαρχία στην Αν. Μεσόγειο

https://www.enoplos.gr/


Σε αναζήτηση αεροσκαφών Εναέριου Ανεφοδιασμού βρίσκεται η ελληνική Πολεμική Αεροπορία σύμφωνα με την απάντηση του ΥΠΕΘΑ Νίκου Παναγιωτόπουλου μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Η Τουρκία αυξάνει το στόλο των εναερίων τάνκερ της με νέα “Α-330”», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Τα εξοπλιστικά προγράμματα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) καταρτίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού (ΕΑΣ) και αποβλέπουν στη συστηματική βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Κλάδου, μέσω του καθορισμού των αναγκαίων μέσων και της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων.

Επιπρόσθετα, η Πολεμική Αεροπορία εφαρμόζει συγκεκριμένες μεθόδους, με τις οποίες παρακολουθούνται, μελετώνται και αναλύονται οι εξελίξεις, προκειμένου να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις για την αντιμετώπιση οιασδήποτε απειλής.

Ως εκ τούτου, τα σχετικά εξοπλιστικά προγράμματα διαμορφώνονται ως απόρροια μεθοδευμένων θεσμικών ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, για την υλοποίηση των σχεδίων της ΠΑ.

Προς επίτευξη των ανωτέρω, παρέχονται κατευθύνσεις από την ισχύουσα Δομή Δυνάμεων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία έχει προβλεφθεί η προμήθεια αεροσκαφών ρόλου Air-to-Air Refueling.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ