Απάντηση Πλακιωτάκη για την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων /Μονάδα Ελικοπτέρων Λ.ΣΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 3128/08-1-2021 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Ν. Παπαναστάση και κ. Θ. Παφίλη». 

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι Ερώτηση γνωρίζεται ότι ο αριθμός των μελών ενός πληρώματος εναερίου μέσου που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αποστολής του καθορίζεται από το είδος του εναερίου μέσου (ελικόπτερο, μονοκινητήριο ή δικινητήριο αεροπλάνο), τον φερόμενο επί του μέσου εξοπλισμό, τις διαθέσιμες επί του μέσου θέσεις/σταθμούς εργασίας και τη φύση της εκτελούμενης αποστολής.  

Ειδικότερα, οι θέσεις/σταθμοί εργασίας των αεροπλάνων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) είναι περισσότερες από αυτές των ελικοπτέρων καθώς η φύση της αποστολής τους είναι διαφορετική. Οι ανωτέρω παράμετροι έχουν ληφθεί υπόψη στον οικείο Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Υ.Ε.Μ.) για τον καθορισμό του αριθμού των απαραιτήτων μελών πληρώματος ανά είδος αεροσκάφους. Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι ανά είδος εναερίου μέσου οι ανωτέρω παράμετροι διαφοροποιούνται, προκύπτει εναργώς και η διαφοροποίηση του Κανονισμού που διέπει το προσωπικό της Μοίρας Αεροπλάνων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με εκείνον της Μοίρας Ελικοπτέρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).  

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ως άνω Κανονισμού ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στην Υ.Ε.Μ. είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολικά από την ημερομηνία αρχικής τοποθέτησης για τους χειριστές, τους τεχνικούς και τους χειριστές συσκευών επιτήρησης αεροπλάνων. Στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν στη Μ.Ε.Λ.Σ. αποσπώνται ή διατίθεται σε άλλες υπηρεσίες μόνο για σοβαρούς λόγους στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και πάντα εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν τούτο. 

Όσον αφορά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις των στελεχών της Υ.Ε.Μ. στο εσωτερικό, σημειώνεται ότι η αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α’ 35) και του π.δ. 200/1993 (Α’ 75). Ειδικότερα, για την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που πραγματοποιούν υπηρεσιακή μετακίνηση τυγχάνει σχετική η υπ’ αριθ.: 3324.1/01/13/15-07-2013 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1728), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία το εν λόγω προσωπικό δικαιούται έκπτωση στους ναύλους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κατά 100%, ενώ οι δικαιούμενες θέσεις μετακίνησης, ανάλογα με το βαθμό του, προσδιορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35).  

Τέλος, αναφορικά με το θέμα της στέγασης των ελικοπτέρων γνωρίζεται ότι έχει προβλεφθεί στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2021-2027 η χρηματοδότηση της κατασκευής ενός υπόστεγου για τη Μ.Ε.Λ.Σ. Για τη συγκεκριμένη δράση έχουν ήδη καταρτιστεί οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και έχει προβλεφθεί η χωροθέτηση του υπόστεγου εντός του Ναυτικού Οχυρού Κοτρωνίου στον Μαραθώνα. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ