Πολεμικό Ναυτικό: Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2021Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 από 04-03-2021 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:

«Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

 α. Μάχιμοι    

 (1) Χαράλαμπος Θυμής     
(2) Χρήστος Ντεγιάννης     
(3) Σπυρίδων Λαγάρας    
 (4) Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος 

β. Μηχανικοί     

(1) Νικόλαος Ζαφειρίου     
(2) Βασίλειος Βασιλογιαννακόπουλος 

γ. Οικονομικοί     

Δημήτριος Τζάφος 

δ. Υγειονομικού / Ιατροί     

Δημήτριος Τρύφος 

ε. Υγειονομικού / Νοσηλευτικής     
Αθηνά Αργυράκου

«Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»: 

α. Μάχιμοι     Παναγιώτης Άνθης 
β. Μηχανικοί     Αντώνιος Καραουλάνης 

γ. Οικονομικοί    

 (1) Αντώνιος Τσεσμετζής   
 (2) Μελέτιος Νικολαΐδης    
 (3) Κωνσταντίνος Τσάκωνας 

δ. Υγειονομικού / Ιατροί    

 (1) Χαράλαμπος Αγγελακόπουλος   
 (2) Αριστείδης Διαμαντής