Πολεμικό Ναυτικό: Έκτακτες Κρίσεις Πλοιάρχων έτους 2021Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 4/Σ.4 από 04-03-2021 έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ:

         1.  «Προακτέους κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

        α.     Μάχιμοι

                (1)      Χαράλαμπος Θυμής

                (2)      Χρήστος Ντεγιάννης

                (3)      Σπυρίδων Λαγάρας

                (4)      Λεωνίδας Αναγνωστόπουλος

        β.     Μηχανικοί

                (1)     Νικόλαος Ζαφειρίου

                (2)     Βασίλειος Βασιλογιαννακόπουλος

        γ.     Οικονομικοί       

                Δημήτριος Τζάφος

        δ.     Υγειονομικού / Ιατροί

                Δημήτριος Τρύφος


        ε.      Υγειονομικού / Νοσηλευτικής

                Αθηνά Αργυράκου

        2.   «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

α.     Μάχιμοι

        Παναγιώτης Άνθης

β.     Μηχανικοί

        Αντώνιος Καραουλάνης

γ.     Οικονομικοί

        (1)     Αντώνιος Τσεσμετζής

        (2)     Μελέτιος Νικολαΐδης

        (3)     Κωνσταντίνος Τσάκωνας

δ.     Υγειονομικού / Ιατροί

        (1)     Χαράλαμπος Αγγελακόπουλος

        (2)     Αριστείδης Διαμαντής