Επίσημη απάντηση ΥΠΕΘΑ για τα Μισθολογικά κλιμάκια των ΕΜΘΑπάντηση ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 3870/03-02-2021) με θέμα: «Μισθολογικά κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ»

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Μισθολογικά κλιμάκια στρατιωτικού προσωπικού προερχόμενο από τον θεσμό των ΕΜΘ», σας γνωρίζονται, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς η αρμοδιότητα για την ακολουθούμενη μισθολογική πολιτική ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.

Ωστόσο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, με γνώμονα την ρεαλιστική επίλυση των αιτημάτων τους, έχει προωθήσει στο ΥΠΟΙΚ, το υπό στοιχεία Φ.841/67/80037/Σ.23911/27 Νοεμβρίου 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, σχέδιο τροπολογίας με την οποία επιδιώκεται η εναρμόνιση της μισθολογικής με την βαθμολογική εξέλιξη του υπόψη προσωπικού, η οποία επήλθε βάσει των διατάξεων του ν.4609/2019.

Τέλος, στην παρούσα φάση, τελούμε εν αναμονή των περαιτέρω ενεργειών του ΥΠΟΙΚ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ