Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων ΑξιωματικώνΜε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας ή παραίτησης:

α. Ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρών Καρνέση Λάζαρο του Λεωνίδα (ΑΜ:47167), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα.

β. Ταξίαρχο Υγειονομικού Ιατρών Βοϊνιάδη Παναγιώτη του Μιχαήλ (ΑΜ:50612), που γεννήθηκε το έτος 1968 στην Κομοτηνή.

γ. Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κολλιάρο Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜ:53075), που γεννήθηκε το έτος 1974 στη Χίο.

δ. Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Πιτσιάβα Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ:53763), που γεννήθηκε το έτος 1975 στη Λάρισα.

ε. Αντισυνταγματάρχη Αεροπορίας Στρατού Ζιώγκο Δημήτριο του Αθανασίου (ΑΜ:53774), που γεννήθηκε το έτος 1976 στα Τρίκαλα.

στ. Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Αρκαδόπουλο Νικόλαο του Παναγιώτη (ΑΜ:54493), που γεννήθηκε το έτος 1976 στα Ιωάννινα.

ζ. Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Παπαχαραλάμπους Γεώργιο του Νικολάου (ΑΜ:54573), που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα.

η. Ταγματάρχη Πεζικού Χριστοδουλόπουλου Γεώργιο του Αθανασίου (ΑΜ:56188), που γεννήθηκε το έτος 1969 στην Αθήνα.

θ. Ταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπολμποτζή Ιωάννη του Νικολάου (ΑΜ:56504), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Αλεξανδρούπολη.

ι. Ταγματάρχη Εφοδιασμού Μεταφορών Κουμανδράκη Ιωάννη του Λεωνίδα (ΑΜ:57169), που γεννήθηκε το έτος 1969 στα Χανιά.

ια. Ταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Πεζικού Πολύζο Ευάγγελο του Γεωργίου (ΑΜ:57280), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Λαμία.

ιβ. Ταγματάρχη Πεζικού Γιώτα Εμμανουήλ του Νικολάου (ΑΜ:57811), που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Καρδίτσα.

ιγ. Ταγματάρχη Πεζικού Καλογεροπούλου Ολυμπία του Χρήστου (ΑΜ:59026), που γεννήθηκε το έτος 1967 στο Γλυκορρίζι Τριφυλίας.

ιδ. Ταγματάρχη Υγειονομικού Παπαγεωργίου Ζωή του Γεωργίου (ΑΜ:59161), που γεννήθηκε το έτος 1968 στη Λάρισα.

ιε. Ταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Τσάμη Κωνσταντίνο του Ιωάννη (ΑΜ:59950), που γεννήθηκε το έτος 1981 στα Ιωάννινα.

ιστ. Ταγματάρχη Πεζικού Μπεζιούλα Τριανταφυλλιά του Νικολάου (ΑΜ:60069), που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Καρδίτσα.

ιζ. Ταγματάρχη Πεζικού Ασημακοπούλου Αγγελική του Νικολάου (ΑΜ:61030), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Λάρισα. 

ιη. Ταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Φέκκα Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ:61083), που γεννήθηκε το έτος 1982 στο Χαλαργό.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.