Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων-ΣωμάτωνΚυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με τα υπ' αριθμ. 46/Σ.4/2021 και 47/Σ.4/2021 Πρακτικά τους, ως εξής:

    α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών:...

Δείτε τις έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων-Σωμάτων:


Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συ... by enoplos.gr