ΓΕΕΘΑ: Ποιοι Κατώτεροι Αξιωματικοί Κοινού Νομικού Σώματος ΕΔ προάγονταιΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 5 β’, 25 παρ. 3, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 3 του ν.3883/10, τους παρακάτω Λοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Ταγματάρχη κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 19-12-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:

α. Σαριδάκη Ιωάννα-Δέσποινα του Τζαννή ΑΜ: ΚΣ 818
β. Σκαρμούντζου Θεοδώρα τουΔιονυσίου-Πολυχρόνη ΑΜ: ΚΣ 819
γ. Χατζηαθανασιάδου Πηνελόπη του Βασιλείου ΑΜ: ΚΣ 820
δ. Ράπτη Σοφία του Αριστείδη ΑΜ: ΚΣ 822

2. Προάγουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 5 β’, 25 παρ. 3, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 3 του ν.3883/10, τους παρακάτω Υπολοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Λοχαγού κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 27-10-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:

α. Καζαντζή Ιωάννα του Αλεξάνδρου ΑΜ: ΚΣ 893
β. Μπούγιας Χρήστος του Στεργίου ΑΜ: ΚΣ 894
γ. Καρανάσιου Αικατερίνη του Ιωάννη ΑΜ: ΚΣ 895
δ. Καραγιαννίδου Ειρήνη του Ιακώβου ΑΜ: ΚΣ 896
ε. Φτυλάκη Αλεξάνδρα του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 897
στ. Δεληγιάννη Αικατερίνη του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 898

3. Προάγουμε, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 5 β’, 25 παρ. 3, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 3 του ν.3883/10, τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Υπολοχαγού κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 25-10-20, ημερομηνία που
συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:

α. Κουρή Μαρία του Φωτίου ΑΜ: ΚΣ 989
β. Κωστάκη Δήμητρα του Χρήστου ΑΜ: ΚΣ 990
γ. Μαγειρόπουλος Νικόλαος του Εμμανουήλ ΑΜ: ΚΣ 991
δ. Τόκα Δέσποινα του Αναστασίου ΑΜ: ΚΣ 992
ε. Γιόβα Σοφία του Παναγιώτη ΑΜ: ΚΣ 993
στ. Παπαντωνίου Ελπινίκη του Παναγιώτη ΑΜ: ΚΣ 994
ζ. Αρσενίδου Δωροθέα του Θεοδώρου ΑΜ: ΚΣ 995
η. Τολιοπούλου Ελένη του Γεωργίου ΑΜ: ΚΣ 996
θ. Σαμαρά Χριστίνα του Μιχαήλ ΑΜ: ΚΣ 997
ι. Καλκάνη Μαρία του Θωμά ΑΜ: ΚΣ 998
ια. Σίσκου Θεοδώρα του Δημητρίου ΑΜ: ΚΣ 999
ιβ. Τζαβέλα Ανθή του Αθανασίου ΑΜ: ΚΣ1000
ιγ. Τζουμέρκα Θεοδώρα του Παναγιώτη ΑΜ: ΚΣ1001
ιδ. Βλασίδου Βασιλική του Κωνσταντίνου ΑΜ: ΚΣ1002

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.