Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων-Σωμάτων1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ.42/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.  Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1) Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα    ΑΜ:46660

(2) Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46665

(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου     ΑΜ:46670

(4) Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46676

(5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700

(6) Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου    ΑΜ:46704

(7) Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη    ΑΜ:46706

(8) Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46716

(9) Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου    ΑΜ:46784

(10) Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου    ΑΜ:46814

(11) Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη    ΑΜ:46829

(12) Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:46851

(13) Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθέριου    ΑΜ:47230

(14) Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεώργιου    ΑΜ:47231

(15) Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεώργιου    ΑΜ:47233

(16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεώργιου    ΑΜ:47236

(17) Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47239

(18) Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου    ΑΜ:47243

(19) Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47246

(20) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249

(21) Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού    ΑΜ:47250

(22) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη     ΑΜ:46322

(2) Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου    ΑΜ:46324

(3) Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:46675

(4) Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη    ΑΜ:46685

(5) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου     AM:46713

(6) Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου    AM:46289

(7) Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού    ΑΜ:46773

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία    ΑΜ:46776

(9) Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783

γ. Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη     ΑΜ:46322

(2) Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου    ΑΜ:46324

(3) Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:46675

(4) Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη    ΑΜ:46685

(5) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου     AM:46713

(6) Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου    AM:46289

(7) Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού    ΑΜ:46773

(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία    ΑΜ:46776

(9) Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783

2. Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη     ΑΜ:46322

β. Πυροβολικού Τσιρίδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου    ΑΜ:46324

γ. Διαβιβάσεων Λυμπέρης Ιωάννης του Γεωργίου    ΑΜ:46675

δ. Πεζικού Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη    ΑΜ:46685

ε. Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνης Γεώργιος του Νικολάου     AM:46713

στ. Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθης του Δημητρίου    AM:46289

ζ. Πεζικού Κοκολάκης Γρηγόριος του Στυλιανού    ΑΜ:46773

η. Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκης Δημήτριος του Ηλία    ΑΜ:46776

θ. Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδης Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Σωμάτων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του

ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α. Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1) Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου        ΑΜ:46439

(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441

(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454

(4) Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ        ΑΜ:46436

β. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558

(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή        ΑΜ:44412

(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992

(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου         ΑΜ:45213

(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου        ΑΜ:45503

γ. Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558

(2) Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή    ΑΜ:44412

(3) Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992

(4) Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου     ΑΜ:45213

(5) Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου    ΑΜ:45503

2. Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τουςκαι, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α. Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτυχίου     ΑΜ:45558

β. Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή    ΑΜ:44412

γ. Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου     ΑΜ:45992

δ. Οικονομικού Μανουσαρίδης Σάββας του Ευσταθίου     ΑΜ:45213

ε. Οικονομικού Κατέλης Βασίλειος του Γεωργίου    ΑΜ:45503