Στρατός Ξηράς: Ποιοι Κατώτεροι Αξιωματικοί Όπλων τίθενται ΕΟΘΓια Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων από 11-11-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Κατώτεροι Αξιωματικοί Όπλων:

α. Ανθυπολοχαγός Μηχανικού Χατζόπουλος Γεώργιος του ΒασιλείουΑΜ:62994
β. Ανθυπολοχαγός Πεζικού Πλαφάς Χρήστος του Γεωργίου ΑΜ:63594
γ. Ανθυπολοχαγός Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Αγγελακούδης Τριαντάφυλλος του Χρυσοστόμου ΑΜ:63663
δ. Ανθυπολοχαγός Ιππικού Τεθωρακισμένων Ψαρράς Ηρακλής του Αθανασίου ΑΜ:63799
ε. Ανθυπολοχαγός Ιππικού Τεθωρακισμένων Βαϊνάς Αθανάσιος του Θωμά ΑΜ:63828
στ. Ανθυπολοχαγός Μηχανικού Θεοδωρέλος Θωμάς του ΑθανασίουΑΜ:63903
ζ. Ανθυπολοχαγός Πεζικού Κωστούλας Χρυσόστομος του Αντωνίου ΑΜ:64648
η. Ανθυπολοχαγός Ιππικού Τεθωρακισμένων Λάππας Ευθύμιος του  Γεωργίου ΑΜ:64710
θ. Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Σαρακινούδης Γεώργιος του Ευαγγέλου ΑΜ:64731
ι. Ανθυπολοχαγός Φροντιστής Πεζικού Καμαριάννης Δημήτριος του Γρηγορίου ΑΜ:65562

2. Η παρούσα να μη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.