Π.Ο.Ε.Σ. - Προβλήματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ΕΔ

Π.Ο.Ε.Σ. - Προβλήματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ΕΔΌπως ενημερώνει η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), στρατιωτικοί τής μετέφεραν ότι κάποιες εξετάσεις, όπως οι αιματολογικές, δεν συνταγογραφούνται όπως τα φάρμακα, δηλαδή μέσω της άυλης συνταγογράφησης, αλλά χειρογραφικά, ενώ για τη θεώρηση των βιβλιαρίων των μελών των οικογενειών τους απαιτείται ακόμη η γραπτή θεώρηση και ζητά την επικαιροποίηση της διαδικασίας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Διαβάστε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:
ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 466

Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Υγειονομική Περίθαλψη ΕΔ και Μέτρα Πρόληψης κατά της Διασποράς του COVID-19

ΣΧΕΤ : ΠΔ 432/1983 (ΦΕΚ Α’ 162, «Υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους»)

1. Με το σχετικό, όπως τούτο έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται η υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία Στελεχών των ΕΔ και οι σχετικές με αυτή διαδικασίες.

2. Παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν υπάρξει σημαντικές μεταβολές στις διαδικασίες περίθαλψης (πχ η εφαρμογή της άυλης συνταγογράφησης), δυστυχώς εξακολουθούν να ισχύουν αναχρονιστικές μέθοδοι, ακόμα και μετά από ένα (1) έτος πανδημίας.

3. Ειδικότερα, μας έχει αναφερθεί από συναδέλφους μας ότι, ενώ η διαδικασία συνταγογράφησης φαρμάκων έχει εξελιχθεί και γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, άλλες συνταγογραφήσεις, όπως η συνταγογράφηση αιματολογικών εξετάσεων γίνονται μόνο χειρογραφικά, ακόμα κι αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες στο πλαίσιο παγίων νοσημάτων.

4. Επιπρόσθετα, τόσο για τους δικαιούχους, όσο και για τα προστατευόμενα μέλη εξακολουθεί να υφίσταται η διαδικασία της γραπτής θεώρησης εξετάσεων σε αρκετές περιπτώσεις.

5. Από τα προαναφερθέντα γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι υφιστάμενες διαδικασίες φέρνουν το προσωπικό των ΕΔ σε συχνότερη και, πιθανώς άσκοπη, επαφή με ιατρικό προσωπικό σε χώρους ιατρείων ή νοσοκομείων, όπου, προφανώς, υφίστανται περισσότερες πιθανότερες διασποράς του COVID-19, ενώ παράλληλα δημιουργούν πρόσθετο φόρτο εργασίας στο ιατρικό προσωπικό των ΕΔ, το οποίο έχει ιδιαίτερα βεβαρυμμένο πρόγραμμα λόγω της όλης καταστάσεως.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ανάληψη ενεργειών επικαιροποίησης του συνόλου των διαδικασιών αναφορικά με την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα στελέχη των ΕΔ, στα πρότυπα της επικαιροποιήσεως της συνταγογράφησης φαρμάκων, τα ευεργετικά οφέλη της οποίας γίνονται καθημερινά αντιληπτά σε όλα τα επίπεδα.

7. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία

8. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου