Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-ΣΜε πρόταση του Yπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Αντισυνταγματάρχη Πεζικού Καραγιάννη Ιωάννη του Ευαγγέλου (ΑΜ:54417), που γεννήθηκε το έτος 1976 στη Κοζάνη.

β. Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Πανσεληνά Ευστρατίου του Στυλιανού (ΑΜ:55074), που γεννήθηκε το έτος 1975 στη Μυτιλήνη Λέσβου.

γ. Ταγματάρχη Πεζικού Νάκου Αθανασίου του Δημητρίου (ΑΜ:57106), που γεννήθηκε το έτος 1970 στο Καστρίτση Ιωαννίνων.

δ. Ταγματάρχη Πεζικού Κοτζαπαναγιώτου Καλλιόπη του Βαή (ΑΜ:60150), που γεννήθηκε το έτος 1970 στις Σέρρες.

ε. Ταγματάρχη Πεζικού Λαζαρίδου Νίκη του Ανέστη (ΑΜ:60155), που γεννήθηκε το έτος 1970 στη Δράμα.

στ. Ταγματάρχη Υλικού Πολέμου Τσιμπόλη Κωνσταντίνας του Αντωνίου (ΑΜ:58139), που γεννήθηκε το έτος 1969 στη Λάρισα.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.