Παναγιωτόπουλος για Οδοιπορικά Έξοδα Στρατιωτικού ΠροσωπικούΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κυρία Άννα Ευθυμίου με θέμα «Οδοιπορικά Έξοδα Στρατιωτικού Προσωπικού (Δαπάνες Μετακίνησης Εσωτερικού)», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς η πολιτική για τις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ως προς το χρόνο και το ύψος αυτών, καθορίζεται από το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, σε συνδυασμό με την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.

Πέραν αυτού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας που λαμβάνει για τα στελέχη των ΕΔ, υπέβαλε προτάσεις νομοτεχνικής βελτίωσης επί του προτεινόμενου, από το Υπουργείο Οικονομικών, σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο μας είχε διαβιβασθεί.

Οι παραπάνω προτάσεις, έχουν τεθεί στην κρίση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και, επί του παρόντος, τελούμε εν αναμονή των απαιτούμενων ενεργειών τους.

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν δύναται να προσδιοριστεί ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α΄94), αφού πέρα από την οριστικοποίηση των διατάξεων του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, απαιτείται επιπλέον χρόνος για την προώθηση υπογραφής του, την επεξεργασία του από το ΣτΕ και την υπογραφή του από την Α.Ε., την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.