ΥΠΕΘΑ: Ευχάριστα νέα για το ΒΟΕΑ

ΥΠΕΘΑ: Ευχάριστα νέα για το ΒΟΕΑΣε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Γκόκας με θέμα «Χορήγηση Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας Τέκνων Στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού», σας γνωρίζω ότι η συγκροτηθείσα επιτροπή, στην οποία αναφέρεστε, ολοκλήρωσε ήδη το έργο της και στην παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, με το οποίο καθορίζεται ο νέος αριθμός μεριδίων των μερισματούχων του ΜΤΣ, προκειμένου να εναρμονισθεί με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του ν.4472/2017, με βάση τις οποίες υπολογίζεται το ύψος του χορηγούμενου ΒΟΕΑ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.