ΚΙΝΑΛ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑ

ΚΙΝΑΛ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑ«ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑ;»

Κατατέθηκε, χθες, Ερώτηση στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και τον βουλευτή του Κινήματος, κ. Γιώργο Φραγγίδη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, με σκοπό την επίλυση από την πολιτεία συγκεκριμένου προβλήματος αναφορικά με την αναγνώριση, από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1995, 3 ετών συντάξιμης χωρίς την καταβολή απαγορευτικού κόστους. Να σημειωθεί ότι, για το ίδιο θέμα, είχε κατατεθεί σχετική τροπολογία από το Κίνημα επί του Σχεδίου Νόμου με θέμα: “Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)”, πριν ένα χρόνο, αν και δεν έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, με θέμα «Αποκατάσταση αδικιών σε βάρος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος», η οποία αποστέλλεται συνημμένα.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη η συντάξιμη υπηρεσία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν καταταγεί μέχρι 31 -12-1995, υπό την προϋπόθεση ότι, με βάση τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού (21-7-2010), συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (24 ½ έτη) από 01 -01-2015 και μετά. Ο χρόνος αυτός (3έτη) λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων (40 έτη). 

Η αύξηση που επήλθε στο κόστος των τριών συντάξιμων ετών του άρθρου 22 παρ. 4 του ν.3865/2010 με την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 έκανε την εξαγορά απαγορευτική και επί της ουσίας έχει καταστήσει το νόμο ανενεργό.

Αυτό συμβαίνει διότι:
«Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης της εισφοράς και του ασφαλισμένου και του εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς, δηλαδή 20% επί των συντάξιμων αποδοχών του την ημέρα που θα υποβάλει την αίτηση αντί του 6,67% που ίσχυε.

Η πρόθεση του νομοθέτη του άρθρου 22 παρ. 4 του 3865/10 ήταν η διευκόλυνση των εν λόγω στελεχών για εξομάλυνση της βίαιης επέκτασης του εργασιακού τους βίου στα 40 έτη υπηρεσίας , παρότι λογιζόταν ως παλαιοί ασφαλισμένοι ( πρόσληψη πριν την 31/12/1992).
Δεδομένου ότι: Τα στελέχη των ΕΔ εργάζονται με φιλότιμο και φιλοπατρία μη φειδόμενοι  κόπου και χρόνου.

Ερωτάται οκ. Υπουργός:

1. Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε να επανέλθει το κόστος στο ποσοστό του 6,67% που ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 ώστε να επανέλθει και η πρόθεση του νομοθέτη;
2. Θεωρείτε ότι  η καταβολή των 24.000 ευρώ (σχεδόν το μισό εφάπαξ) για την αναγνώριση της εν λόγω τριετίας ενδεικτικά από κάποιον που φέρει το βαθμό του Ταγματάρχη και προέρχεται από την κατηγορία ΑΣΣΥ είναι εφικτή;

3. Τα εν λόγω έτη, εφόσον αναγνωριστούν με την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών, υπολογίζονται στον υπολογισμό για την αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης ή λογίζονται μόνο ως συντάξιμος χρόνος για την συμπλήρωση των απαιτούμενων σαράντα (40) ετών που προβλέπει ο νόμος για συνταξιοδότηση;

Το Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει τις κοινοβουλευτικές δράσεις του για το θέμα μέχρι την αποκατάσταση του ζητήματος!!!

 Η τροπολογία που κατατέθηκε:


ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΑ... by enoplos.gr