Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες-Επαναφορά στην Ενέργεια Ανωτέρων Αξιωματικών

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες-Επαναφορά στην Ενέργεια Ανωτέρων ΑξιωματικώνΜε πρόταση του Yπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Αντισυνταγματάρχη Αεροπορίας Στρατού Αθανασόπουλο Ευάγγελο του Παναγιώτη (ΑΜ:53813), που γεννήθηκε το έτος 1975 στην Αθήνα.

β. Αντισυνταγματάρχη Υγειονομικού Φαρμακοποιών Καράτζιου – Τζαντίλα Χριστίνα του Δημητρίου (ΑΜ:55855), που γεννήθηκε το έτος 1975 στη Λάρισα.

γ. Ταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Τσιαλογιάννη Ευάγγελο του Δημητρίου (ΑΜ:57392), που γεννήθηκε το έτος 1977 στα Ιωάννινα.

δ. Ταγματάρχη Διαβιβάσεων Μπούζα Αθηνά του Σπυρίδωνα (ΑΜ:59076), που γεννήθηκε το έτος 1968 στον Πύργο Ηλείας.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Επαναφέρουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, λογιζόμενους ως μηδέποτε απομακρυνθέντες τους παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων, κατόπιν ευμενούς επανάκρισης μετά από τις αιτήσεις θεραπείας τους για παραμονή τους ως Εκτός Οργανικών Θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017:

α. Πυροβολικού Εκτός Οργανικών Θέσεων Πιτιακούδη Δημήτριο του Γεωργίου (ΑΜ:53919).

β. Πεζικού Εκτός Οργανικών Θέσεων Δημητριάδη Στέφανο του Ευαγγέλου (ΑΜ:54058).