ΚΙΝΑΛ: Στη ΒτΕ θέματα αποστράτων για απαντήσεις από το ΥΠΕΘΑΚατατέθηκε Ερώτηση στη Βουλή από τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου και τους βουλευτές του Κινήματος, κ.κ. Γιώργο Φραγγίδη και Γιώργο Μουλκιώτη, κατόπιν προτάσεων του Τομέα Άμυνας, προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη, σχετικά με τις εισφορές που καταβάλλονται υπέρ ΝΙΜΤΣ (Νοσηλευτικό ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού) από τους αποστράτους της ΠΑ (παρότι έχουν διακοπεί οι κρατήσεις υπέρ ΝΙΜΤΣ για το εν ενεργεία προσωπικό της ΠΑ), με αντίστοιχη υποχρεωτική κράτηση από το αποδιδόμενο μέρισμα από το ΜΤΑ, δημιουργώντας δυσφορία στους αποστράτους της ΠΑ καθώς πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν απολαμβάνουν από το ΝΙΜΤΣ, αλλά από το 251 ΓΝΑ, και αφετέρου στερούν σημαντικούς πόρους από το 251 ΓΝΑ.

Συγκεκριμένα, στην υπόψη ερώτηση, αναφέρεται ότι, με τον Α.Ν. 1137/1946, συστάθηκε το Νοσηλευτικό ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας του προσωπικού του ΣΞ.

Με το ν.3818/1957, οι παρεχόμενες υπηρεσίες επεκτάθηκαν και για το προσωπικό (εν ενέργεια – εν αποστρατεία) της ΠΑ και τις οικογένειες αυτών. Η κύρια αιτία επέκτασης αυτής ήταν ότι το τότε νοσοκομείο της ΠΑ (ΓΝΕΒΑ), με έδρα την Κυψέλη, δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της ΠΑ.

Το 1976 άρχισε η λειτουργία του σημερινού 251ΓΝΑ, στην παρούσα θέση, που αποτελεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο με δυνατότητες να καλύψει, όπως και καλύπτει, όλες τις ανάγκες των στελεχών της ΠΑ και των κατηγοριών που σχετίζονται με την ΠΑ (απόστρατοι – οικογένειες κλπ).

Παρά όμως αυτή τη σημαντική μεταβολή και παρά του ότι έχουν διακοπεί οι κρατήσεις υπέρ ΝΙΜΤΣ για το υπηρετών στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ, εξακολουθούν να καταβάλλονται εισφορές υπέρ ΝΙΜΤΣ από τους αποστράτους της ΠΑ, με αντίστοιχη υποχρεωτική κράτηση από το αποδιδόμενο μέρισμα από το ΜΤΑ.

Τονίζεται ότι, οι απόστρατοι της ΠΑ κατά συντριπτική πλειοψηφία εξυπηρετούνται από το 251ΓΝΑ, ενώ η επισκεψιμότητά τους στο ΝΙΜΤΣ είναι ελάχιστη, γεγονός που μπορεί να επιβεβαιωθεί με έλεγχο των σχετικών στατιστικών στοιχείων των δύο νοσοκομείων.

Δεδομένου ότι: Η όλη αυτή κατάσταση αφενός δημιουργεί δυσφορία στους αποστράτους της ΠΑ καθώς πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν απολαμβάνουν από το ΝΙΜΤΣ, αλλά από το 251 ΓΝΑ, και αφετέρου στερούν σημαντικούς πόρους από το 251 ΓΝΑ.

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί:

1. Προτίθεστε να τροποποιήσετε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να διακοπούν οι κρατήσεις υπέρ ΝΙΜΤΣ από τους αποστράτους της ΠΑ με παράλληλη εκτροπή τους υπέρ 251ΓΝΑ;
2. Αν όχι ποιοι είναι οι λόγοι που σας εμποδίζουν να το πράξετε;