ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ: ΘΕΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΣ-ΣΗ Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) καταγγέλλει ότι, αν και ζήτησε την αναβολή έναρξης (22.3.2021) του σχολείου για την εκπαίδευση προς σύσταση στοιχείου με νέο στρατιωτικό σκύλο, το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, με αποτέλεσμα στέλεχος - μαθητής που παρουσιάστηκε για εκπαίδευση στο ΚΕΝΟΚ (Λάρισα) να βρεθεί θετικό σε covid-19, να αναβληθεί το σχολείο για την Παρασκευή 26.3.2021. Επίσης, όπως ενημερώνει η Π.Ο.Ε.Σ., δόθηκε προφορική διαταγή σε όλους τους μαθητές του υπόψη σχολείου να μεταβούν την ερχόμενη Δευτέρα 29.3.2021 στο 404 ΓΣΝ Λάρισας για rapid tests και εν συνεχεία η εκπαίδευση να συνεχιστεί κανονικά. Μετά από το περιστατικό η Π.Ο.Ε.Σ. ζητά εκ νέου την αναβολή του υπόψη σχολείου.

Διαβάστε το έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.:
ΠΡΟΣ : Αρ. πρωτ. 432 Πίνακας αποδεκτών Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Θετικό Κρούσμα covid-19 σε Σχολείο για Εκπαίδευση (Σύσταση Στοιχείων ΣΕΣ-Σ)


ΣΧΕΤ : α. Φ.300/6/1028613/Σ.749/01.3.2021/ΓΕΣ/ΔΥΓ/2ο

β. Υπ΄ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.3.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 996, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 346/16.3.2021 έγγραφό μας

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το (γ) σχετικό έγγραφό μας, διατηρώντας τις επιφυλάξεις μας, ζητήσαμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα αναβολής του σχολείου που θα εκκινούσε την 22.3.2021 για την εκπαίδευση προς σύσταση στοιχείου με νέο στρατιωτικό σκύλο.

Το αίτημά μας δεν έγινε αποδεκτό και την παρελθούσα Δευτέρα 22.3.2021 ξεκίνησε κανονικά η εκπαίδευση (σύσταση στοιχείων ΣΕΣ-Σ) στα τρία κέντρα του Σ.Ξ ΚΒΙΕΣ (Αθήνα), ΚΕΝΟΚ (Λάρισα) και Γ' ΚΝΟ (Θεσσαλονίκη).

Με το παρόν έγγραφό μας οφείλουμε να σας μεταφέρουμε την αγανάκτηση των στελεχών, ιδίως αυτών που μετέβησαν στο ΚΕΝΟΚ, καθόσον, αν και πριν την έναρξη του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν rapid tests στο 404 ΓΣΝΛ, εντούτοις, την αμέσως επόμενη ημέρα (Τρίτη 23.3.2021) στέλεχος παρουσίασε συμπτώματα covid (πυρετό) και απουσίασε την 23.3.2021 και την επομένη (24.3.2021) από το σχολείο, ενώ τα στελέχη - μαθητές ενημερώθηκαν τηλεφωνικά ότι ευρέθη στέλεχος θετικό στον covid και την Παρασκευή 26.3.2021 η εκπαίδευση αναβάλλεται. Επίσης εδόθη προφορική διαταγή όπως όλοι οι μαθητές του υπόψη σχολείου να μεταβούν την ερχόμενη Δευτέρα 29.3.2021 στο 404 ΓΣΝΛ για rapid tests και εν συνεχεία η εκπαίδευση να συνεχιστεί κανονικά.

Και εδώ τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα κε Αρχηγέ; Όλα τα στελέχη – μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου που ήρθαν σε επαφή με το θετικό κρούσμα θεωρούνται άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή όχι; Τίθενται σε καραντίνα ή όχι; Οι οικογένειες των στελεχών αυτών τίθενται σε καραντίνα ή όχι; Κυκλοφορούν χωρίς κανέναν περιορισμό ή όχι;

Κατόπιν των ανωτέρω εμμένοντας στο αίτημά μας παρακαλούμε όπως αναβάλλετε το εν θέματι σχολείο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία