Καθυστέρηση στην Αποζημίωση Πληρωμάτων του Στόλου-Έγγραφο προς Α/ΓΕΝ

Καθυστέρηση στην Αποζημίωση Πληρωμάτων του Στόλου-Έγγραφο προς Α/ΓΕΝΗ ΠΟΕΣ απέστειλε το παρακάτω έγγραφο που αφορά στην καθυστέρηση καταβολής των Πλεύσιμων του Στόλου

Ειδικότερα:

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το παρόν έγγραφό μας σας μεταφέρουμε την αγανάκτηση των συναδέλφων μας που υπηρετούν σε Πολεμικά Πλοία, για το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν τους έχει καταβληθεί η δικαιούμενη αποζημίωσή τους, τα λεγόμενα «πλεύσιμα», για τους αναλογούντες μήνες Νοέμβριο 2020, Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021 και την πικρία τους για το γεγονός ότι καμία ενημέρωση δεν είχαν από την Υπηρεσία για τους λόγους της μη εισέτι καταβολής τους.

Παρακαλούμε, αφ΄ ενός για την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να καταβληθούν τα δικαιούμενα ποσά στους συναδέλφους μας και αφ΄ ετέρου για τυχόν οδηγίες σας προς το αρμόδιο γραφείο το οποίο να ενημερώσει για την υπόψη καθυστέρηση αλλά και πολύ περισσότερο, να ενημερώνει εφεξής τα στελέχη του ΠΝ για τυχόν διαφοροποιήσεις/καθυστερήσεις στη μισθοδοσία τους.