Νεότερα στοιχεία για το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελληνικών Leopard-1A5 και Leopard-2A4Με εντατικούς ρυθμούς το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) προωθεί το πρόγραμμα αναβάθμιση του αρματικού δυναμικού. Ειδικότερα, το ΓΕΣ και η Διεύθυνση Ιππικού – Τεθωρακισμένων έχουν προϋπολογίσει το παρακάτω πρόγραμμα συνολικώς περίπου στα 111 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του γράφοντος το κόστος για τα Leopard 1 A5 είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ ενώ των Leopard 2 A4 στα 81 εκατομμύρια ευρώ.

Η αναβάθμιση του αρματικού δυναμικού με γνώμονα τις εισηγήσεις των επιτελών των Τεθωρακισμένων, στηρίζεται στο δόγμα «βλέπω πρώτος βάλω πρώτος» καθώς και στην επίγνωση της τακτικής κατάστασης. Συνεπώς, πυρήνας του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του Συστήματος Ελέγχου Πυρός (βλητικός υπολογιστής και σκοπευτικά). Ως προς το δεύτερο για την επίγνωση της τακτικής κατάστασης αυτό συνεπάγεται επικοινωνίες και σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Οι τιμές που προαναφέρθηκαν βασίζονται σε αυστηρή μελέτη του ΓΕΣ. Δυστυχώς, το προηγούμενο χρονικό διάστημα το ΓΕΣ έγινε παραλήπτης νέων τιμών οικονομικών προσφορών από τη Krauss-Maffei (KMW) με δυσανάλογα μεγάλο κόστος περί τα 200 εκατομμύρια. Οι προτάσεις της εταιρείας αναφέρονται στην αναβάθμιση των αρμάτων Leopard 1 A5 και Leopard 2 A4 τα οποία περιλαμβάνουν εγκατάσταση νέου θερμικού, αναβάθμιση υπολογιστή καθώς και μηχανολογικές εργασίες. Η Rheinmetall Defence δεν έχει αποστείλει προσφορά.

Από την άλλη μεριά λόγω της μεγάλης εμπλοκής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας μια σειρά ελληνικών εταιρειών είναι σε θέση να προσφέρουν οικονομικές λύσεις οι οποίες να καλύπτουν στο έπακρο τις απαιτήσεις του ΕΣ για την αναβάθμιση των αρμάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρόγραμμα απόκτησης των 170 Leo 2 HEL η Ελληνική αμυντική βιομηχανία συμμετείχε με ελληνική προστιθέμενη αξία της τάξης του 40% αποκομίζοντας πολλαπλά οικονομικά και τεχνολογικά οφέλη τα οποία μπορεί τώρα η χώρα να αξιοποιήσει στηρίζοντας με ιδία μέσα το πρόγραμμα αναβάθμισης του αρματικού δυναμικού.

Συνεπώς, το παραπάνω παράδειγμα πρέπει να αποτελέσει πυξίδα και για υπό συζήτηση εξοπλιστικά προγράμματα (νέες φρεγάτες και αεροσκάφη).

Κλείνοντας, εκτός του προγράμματος ύψους 111 εκατομμύριων ευρώ, το ΓΕΣ προωθεί και ένα δεύτερο με την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπροστασίας και συγκεκριμένα του Trophy η πρώτη φάση του οποίου είναι η εξασφάλιση παροχής ενέργειας για τη λειτουργία του. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν στο DefenceReview.gr πως ήδη δοκιμάζεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ) σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού ακουστικού και θερμικού ίχνους (πρόκειται για το GENAIRCON της Intracom Defense) το οποίο θα επιτρέπει στο άρμα να χρησιμοποιεί τα σκοπευτικά του και την αυτοπροστασία του δίχως τη λειτουργία του κινητήρια ώστε να διασφαλίζεται ενόσω ενεδρεύει ελάχιστο ακουστικό και θερμικό ίχνος. Τη παρούσα χρονική περίοδο εξελίσσονται δοκιμές και μετρήσεις.