Υποστήριξη MIRAGE 2000-5: Συσκέψεις στη ΔΑΥ με εκπροσώπους εταιρειώνΘέματα που αφορούν στην υποστήριξη των αεροσκαφών M2000/-5, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ν. 4650/2019 (ΦΕΚ Α’ 207/17-12-19 – για την εν Συνεχεία Υποστήριξης Αεροσκαφών τύπου MIRAGE 2000/-5) συζητήθηκαν σε σύσκεψη στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν αρμόδιοι επιτελείς της ΔΑΥ και εκπρόσωποι των εταιρειών Thales DMS France SAS και Thales Hellas S.A, Laurent Yannick Blais (M2000-5 Technical Advisor), Αθανάσιος Γεωργιάδης (Key Account Manager Defence) και Κοσμάς Μακρίδης (Field Support Representative).

Επίσης, επισκόπηση της προόδου υλοποίησης των εκτελεστικών συμβάσεων υποστήριξης των αεροκινητήρων (Α-Κ) Μ53-P2 των αεροσκαφών Mirage 2000/-5 έγινε σε σύσκεψη αρμοδίων επιτελών της ΔΑΥ με εκπροσώπους των εταιρειών «Safran AE» και «ΑΤΕΣΕ ΑΕ», Benjamin Buffet (Customer Support Leader) και Αναστάσιο Κοτρώνη (VP – Business Development).