«Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3883/2010 σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας και κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως προακτέοι:

α. Πεζικού Γερμανάκη Αντώνιο του ∆ημάρατου (ΑΜ:49661)
β. Υγειονομικού Ιατρών Αργυρίου Παναγιώτη του Αργυρίου (ΑΜ:51657)
γ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζαφειροπούλου Γιαννούλα του Ανδρέα (ΑΜ:49985).

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:

α. Ταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Πεζικού Καραγιάννη Ιωάννη του ∆ημητρίου (ΑΜ:55755), που γεννήθηκε το έτος 1968 στους Χαλκιάδες Άρτας.
β. Ταγματάρχη Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηδημητρίου Ιωσήφ του Ιγνατίου (ΑΜ:57043), που γεννήθηκε το έτος 1971 στο Βόλο.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.