«Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»

«Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3883/2010 σε Ταξιάρχους τους παρακάτω Συνταγματάρχες, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας και κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως προακτέοι:

α. Πεζικού Γερμανάκη Αντώνιο του ∆ημάρατου (ΑΜ:49661)
β. Υγειονομικού Ιατρών Αργυρίου Παναγιώτη του Αργυρίου (ΑΜ:51657)
γ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ζαφειροπούλου Γιαννούλα του Ανδρέα (ΑΜ:49985).

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας:

α. Ταγματάρχη Αρχιτεχνιτών Πεζικού Καραγιάννη Ιωάννη του ∆ημητρίου (ΑΜ:55755), που γεννήθηκε το έτος 1968 στους Χαλκιάδες Άρτας.
β. Ταγματάρχη Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηδημητρίου Ιωσήφ του Ιγνατίου (ΑΜ:57043), που γεννήθηκε το έτος 1971 στο Βόλο.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.