Εναρμόνιση διοικητικού και μισθολογικού βαθμού αξιωματικών προέλευσης ΕΜΘ

Εναρμόνιση διοικητικού και μισθολογικού βαθμού αξιωματικών προέλευσης ΕΜΘΕρώτηση (5711/06-04-21) με Α.Κ.Ε. κατέθεσαν οι Βουλευτές Λιακούλη Ευαγγελία - Μουλκιώτης Γεώργιος - Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας-Οικονομικών-Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Εναρμόνιση διοικητικού και μισθολογικού βαθμού αξιωματικών προέλευσης ΕΠΥ-ΟΠΥ-ΕΜΘ»

Ειδικότερα:

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, σύμφωνα με το Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 74 /19-5-2017), από 1η Ιανουαρίου 2017 ισχύει το νέο μισθολόγιο των ΕΔ. Ειδικότερα μάλιστα, στο Άρθρο 124 του ως άνω νόμου περιγράφονται οι 4 Κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης, ως εξής:

1) Κατηγορία Α΄:για τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.),

2) Κατηγορία Β΄:για υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές και αξιωματικούς που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), για τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), Εθελόντριες του Ν.705/1977, για τους υπαξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους και αντίστοιχους και αξιωματικούς που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και για τους αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων,

3) Κατηγορία Γ΄:για τα στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ – Ο.Π.Υ.- ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ΄ αστυνομικό προσωπικό και

4) Κατηγορία Δ΄:για τους Ειδικούς Φρουρούς – Συνοριακούς Φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, με το Άρθρο 4 του Ν.4609/2019, τα στελέχη που προέρχονται από το θεσμό των Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ), έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Ν.1848/1989 και στους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), δυνάμενα να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, καθώς και τον αποστρατευτικό βαθμό Υπολοχαγού και αντιστοίχων των λοιπών κλάδων από αυτόν του Στρατού Ξηράς.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη το μισθολόγιο των ανωτέρω στελεχών δεν έχει ακόμη εναρμονισθεί, με αποτέλεσμα από 3/5/2019, τα συγκεκριμένα στελέχη να φέρουν βαθμό Αξιωματικού δηλαδή του Ανθυπολοχαγού, αλλά να λαμβάνουν μισθό Ανθυπασπιστή (!).

Επιπροσθέτως και σύμφωνα με πληροφορίες, στις 5 Δεκεμβρίου 2020 αρκετοί από τους παραπάνω, αξιωματικούς πλέον, συμπλήρωσαν τα 35 έτη υπηρεσίας και αναμένουν τη διαταγή αποστρατείας τους, ωστόσο πλέον κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη συνταξιοδότησή τους από τον ΕΦΚΑ, καθώς ο Διοικητικός βαθμός τους δεν συνάδει με το μισθολογικό βαθμό.

Δεδομένου ότισύμφωνα με πληροφορίες, από 27/11/2020 έχει σταλεί σχέδιο τροπολογίας από το ΥΠΕΘΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), που προβλέπει την ένταξη των προαχθέντων βάση του Ν.4609/19 Αξιωματικών με προέλευση ΕΠΥ/ΟΠΥ/ΕΜΘ, από την ημερομηνία προαγωγής τους στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, στη Β΄ μισθολογική κατηγορία του άρθρου 124 του Ν.4472/2017, αντί της Γ΄ που βρίσκονται σήμερα και που δεν προβλέπονται στελέχη με βαθμό ανώτερο του Ανθυπασπιστή.

Δεδομένου ότιμέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία περαιτέρω ενέργεια από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, αφήνοντας τα ανωτέρω στελέχη σε απόγνωση και με αίσθημα απαξίωσης από το Στράτευμα, το οποίο υπηρέτησαν επί 35 και πλέον χρόνια, αντιμετωπίζοντας οι ίδιοι και οι οικογένειές τους αγόγγυστα τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες των καθηκόντων του στρατιωτικού.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

Αν σκοπεύουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες από πλευράς τους, που θα επιτρέψουν την εναρμόνιση μισθολογικού και διοικητικού βαθμού των ως άνω στελεχών, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα κατά την συνταξιοδότηση των αξιωματικών προέλευσης ΕΠΥ-ΟΠΥ-ΕΜΘ;