Επιθετικές κινήσεις από την Τουρκία: Έκλεισε στρατιωτικό ''deal'' με την ΑλβανίαΣύμφωνα με τον κοινό ετήσιο προγραμματισμό των Υπουργείων Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας, οι επιχειρησιακές-τακτικές Ασκήσεις με τη συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού των δύο χωρών θα ξεκινήσουν στις 8 Απριλίου.

Οι ασκήσεις, που θα οργανωθούν στο Αζερμπαϊτζάν, θα διεξαχθούν σε χώρους εκπαίδευσης συνδυασμένων όπλων που βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις από τις περιοχές ευθύνης των Σωμάτων Στρατού Στρατού της χώρας.

Ο κύριος στόχος των ασκήσεων είναι η βελτίωση της διαλειτουργικότητας και η αύξηση της μαχητικής ισχύος των επιχειρησιακών Μονάδων του Αζερμπαϊτζάν και  του τουρκικού στρατού, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων  στην ορθή λήψη  αποφάσεων από τους Διοικητές  των επιχειρησιακών μονάδων, καθώς και η  επαύξηση της ικανότητά τους στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και τρόπου άσκησης ελέγχου των  στρατιωτικών μονάδων.

Παράλληλα με το Αζερμπαϊτζάν η Τουρκία συσφίγγει τις σχέσεις της και με την Αλβανία.

Συγκεκριμένα  η Τουρκία επικύρωσε συμφωνίες που είχε υπογράψει με τις εν λόγω χώρες για την άμυνα και το εμπόριο, σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της τουρκικής Κυβέρνησης.

Παράλληλα επικυρώθηκε συμφωνία για την τροποποίηση του ορισμού των «καταγόμενων προϊόντων» και μεθόδων διοικητικής συνεργασίας σε υφιστάμενη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν.

Τον Ιανουάριο, η Τουρκία αναβάθμισε τους διμερείς δεσμούς της με την Αλβανία σε επίπεδο στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ την 1η Απριλίου, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν εισήγαγαν μια νέα ταυτότητα που επιτρέπει στους πολίτες των δύο χωρών  να ταξιδεύουν χωρίς διαβατήριο για έως και 90 ημέρες.

Συμπέρασμα

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι σε στρατιωτικό επίπεδο υπάρχει μεγάλη συνεργασία στην στρατιωτική εκπαίδευση μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας, αφού υπάρχει πλέον κοινός ετήσιος προγραμματισμός ασκήσεων μεταξύ των 2 χωρών. Η άσκηση που θα διεξαχθεί  στις 8 Απριλίου ουσιαστικά δίνει έμφαση στην έκδοση διαταγών πεδίου μάχης, οι οποίες εκδίδονται από τον Διοικητή ενός μαχόμενου τμήματος πρώτης γραμμής προς τους υφισταμένους του, προκειμένου να προβούν αυτοί  σε διορθωτικές κινήσεις άμεσα, το αργότερο εντός 30 λεπτών, έτσι ώστε να έχει νικηφόρο εξέλιξη η διεξαγόμενη στρατιωτική επιχείρηση.

Επίσης η εξέταση  στο σενάριο της άσκησης, της ανάπτυξης πρωτοβουλίας και άσκησης ελέγχου και Διοίκησης των μαχομένων τμημάτων, ουσιαστικά γίνεται προκειμένου να εκπαιδευθούν οι  Διοικητές Μονάδων να ενεργούν σωστά  και γρήγορα σε δύσκολες συνθήκες όπου δεν θα μπορούν  να λάβουν εντολές από το προϊστάμενο στρατιωτικό τους κλιμάκιο , πχ σε πεδίο μάχης που τελεί σε συνθήκες ηλεκτρονικού πολέμου και έχουν διακοπεί οι επικοινωνίες των υφισταμένων Μονάδων με τον προϊστάμενό τους.

Τέλος η Τουρκία διαπιστώνεται ότι διαρκώς συσφίγγει τις σχέσεις της εκτός από το Αζερμπαϊτζάν και με την Αλβανία, όχι μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο , αλλά και σε οικονομικούς και εμπορικούς τομείς, σε μια προσπάθεια οι εν λόγω χώρες να εξαρτώνται από αυτή ολοένα και περισσότερο.

 Ειδικότερα με την Αλβανία, το θέμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αφού δεν θα πρέπει σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής με την Τουρκία, να πρέπει να φυλάμε τα νώτα μας και από την Αλβανία.