Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΠΟΠ: Απαντήσεις 2 Υπουργείων-Ασφαλιστικό ΕΔ-Εξαγορά 3ετίας-ΕΜΘ-Νυκτερινά (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΠΟΠ: Απαντήσεις 2 Υπουργείων-Ασφαλιστικό ΕΔ-Εξαγορά 3ετίας-ΕΜΘ-Νυκτερινά (ΕΓΓΡΑΦΑ)

 

1. Απάντηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό ΕΔ-εξαγορά τριετίας-Αυτεπάγγελτη αποστρατεία ΕΠΟΠ:2. Απάντηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5730/6-4-2021 ερώτηση - Μισθολογικό ΕΜΘ-Νυχτερινή αποζημίωση στελεχών ΕΔ: