Στεγαστικό πρόβλημα Στρατιωτικών-Παραμονή στον τόπο συμφερόντων μετά την 25ετίαΕρώτηση (6303/26-04-21) κατέθεσαν οι Βουλευτές KKE Παπαναστάσης Νίκος και Παφίλης Θανάσης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Οξυμένο το στεγαστικό πρόβλημα των οικογενειών των στρατιωτικών»

Οι οικογένειες των στρατιωτικών αντιμετωπίζουν διαχρονικά το θέμα της στέγασης των ίδιων και των οικογενειών τους. Το σοβαρό αυτό θέμα απασχολεί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από την πρώτη κιόλας μέρα αποφοίτησης από τις στρατιωτικές σχολές μέχρι την αποστρατεία τους.

Τα οικήματα που διαθέτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν επαρκούν για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών μεγάλου αριθμού στελεχών. Το κόστος ενοικίασης είναι αρκετά μεγάλο, ιδιαίτερα μάλιστα σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση ή με πανεπιστημιακές σχολές. Σε αυτές τις περιοχές πέρα από το κόστος υπάρχει πρόβλημα ακόμη και εξεύρεσης οικήματος.

Το πρόβλημα επιδεινώνεταιακόμη περισσότερο και είναι ιδιαίτερα συχνό με την αδυναμία συνυπηρέτησης των δύο συζύγων που είναι στρατιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι ή όταν ο/η σύζυγος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Οι δυσκολίες αυτές αναγκάζουν τις οικογένειες των στρατιωτικών να συντηρούν δύο σπίτια με ότι αυτό συνεπάγεται για το οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας των στρατιωτικών.

Ακόμη αρκετές οικογένειες στρατιωτικών έχουν παιδιά που χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας ή έχουν μαθησιακές δυσκολίες και επιλέγουν να μη μετακινούν τις οικογένειές τους. Αυτό έχει ως συνέπεια να αναγκάζονται να ενοικιάζουν δεύτερο σπίτι ή να κάνουν πολλά χιλιόμετρα ημερησίως ή να μένουν στο στρατόπεδο. Το ίδιο συμβαίνει όταν οι οικογένειες των στρατιωτικών έχουν τους γονείς του ενός ή και των δύο συζύγων, οι οποίοι έχουν ανάγκη βοήθειας και φροντίδας από τα παιδιά τους.

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσειςτων Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ), Στρατιωτικά Οικήματα Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΟΜΥ), Στρατιωτικά Οικήματα Επαγγελματιών Οπλιτών (ΣΟΕΠΟΠ), Οικήματα Στέγασης Έγγαμων / Άγαμων Αξιωματικών/Υπαξιωματικών (ΟΣΕΑΑΥ) κ.λπ., οι οποίες διατίθενται για σκοπούς στέγασης και έναντι χαμηλού αντιτίμου στα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι διαχρονικά ανεπαρκείς ως προς τον αριθμό τους, αλλά και η κατάσταση στην οποία πλέον βρίσκονται, λόγω της παλαιότητάς τους, με δυσκολία μπορεί να χαρακτηριστεί ανεκτή.

Την ίδια ώρα, το κάθε Σώμα έχει το δικό του κανονιστικό πλαίσιο και τρόπο διάθεσης αυτών των οικημάτων, που είναι λίγα σε σχέση με τις πραγματικά τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση:

•Παραμονή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στον τόπο συμφερόντων μετά την 25ετία και για όσους το επιθυμούν.

•Αναθεώρηση και ενοποίηση όλων των υφιστάμενων κανονισμών που διέπουν τον τρόπο διάθεσης των καταλυμάτων.

•Εκτεταμένο πρόγραμμα επισκευών υπαρχόντων καταλυμάτων και οικοδόμηση νέων που να καλύπτουν τις ανάγκες.

•Συνυπηρέτηση συζύγων χωρίς εξαιρέσεις.

•Επιδότηση ενοικίου σε όσους δεν παρέχεται στέγη.