ΥΠΕΘΑ «ΕΔΕ εις βάρος Λοχαγού στην Λέσβο»: Διαπιστώθηκε πειθαρχική ευθύνη στελέχους

ΥΠΕΘΑ «ΕΔΕ εις βάρος Λοχαγού στην Λέσβο»: Διαπιστώθηκε πειθαρχική ευθύνη στελέχουςΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «ΕΔΕ εις βάρος Λοχαγού στην Λέσβο για δήθεν ρατσιστικά συνθήματα», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Για το συμβάν αναφώνησης μη προβλεπόμενου συνθήματος, κατά τα ισχύοντα στην Πάγια Διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΠαΔ 4-54/2009), προς επίτευξη συγχρονισμού - ορθού βηματισμού και εξύψωση ηθικού του στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο έλαβε χώρα, κατά τις βραδινές ώρες της 28ης Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους, στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ», που εδρεύει στην Καλλονή Λέσβου, διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Επί τη βάσει του πορίσματος της ανωτέρω ΕΔΕ, διαπιστώθηκε πειθαρχική ευθύνη στελέχους, διότι με την πράξη του, να διατάξει ως επικεφαλής στρατιωτικού τμήματος την αναφώνηση μη προβλεπόμενου συνθήματος, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΠαΔ του ΓΕΣ, υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα.