ΥΠΕΘΑ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαχωρισμού των προγραμμάτων νέων φρεγατών και ενδιάμεσης λύσης

ΥΠΕΘΑ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο διαχωρισμού των προγραμμάτων νέων φρεγατών και ενδιάμεσης λύσηςΑπαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαχωρισμού και ξεχωριστής υλοποίησης των προγραμμάτων ναυπήγησης νέων φρεγατών και απόκτησης μεταχειρισμένων φρεγατών για το Πολεμικό Ναυτικό σύμφωνα με το defencereview.gr. 

Συγκεκριμένα απαντώντας στην ερώτηση με θέμα «Πρόγραμμα πρόσκτησης νέων Φρεγατών (Φ/Γ) για το Πολεμικό Ναυτικό» δήλωσε: «Σε κάθε περίπτωση, οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται ως προς την πληρότητα, την επιτευξιμότητα και τον συνολικό απαιτούμενο χρόνο για την αποπεράτωση του έργου. 

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αξιολογεί επιχειρησιακά τις αντίστοιχες προτάσεις σε συνδυασμό με τον τρόπο και χρόνο υλοποίησης και αναλόγως αποτελεσμάτων και εφόσον απαιτηθεί, θα εισηγηθεί τυχόν διαχωρισμό απόκτησης μεταχειρισμένων πλοίων από το πρόγραμμα των νέων Φ/Γ»

Δείτε την απάντηση:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Πρόγραμμα πρόσκτησης νέων Φρεγατών (Φ/Γ) για το Πολεμικό Ναυτικό», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς, η διαδικασία πρόσκτησης των νέων Φ/Γ ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία περί εξοπλισμών, ήτοι ν.3433/2006, ν.3883/2010, ν.3978/2011, ν.4782/2021.

Στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Εθνική Αμυντική και Βιομηχανική Στρατηγική, έχει ζητηθεί από τους ενδιαφερομένους η μέγιστη δυνατή συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας στην κατασκευή των νέων πλοίων. Σε κάθε περίπτωση, οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται ως προς την πληρότητα, την επιτευξιμότητα και τον συνολικό απαιτούμενο χρόνο για την αποπεράτωση του έργου.

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αξιολογεί επιχειρησιακά τις αντίστοιχες  προτάσεις σε συνδυασμό με τον τρόπο και χρόνο υλοποίησης και αναλόγως αποτελεσμάτων και εφόσον απαιτηθεί, θα εισηγηθεί τυχόν διαχωρισμό απόκτησης μεταχειρισμένων πλοίων από το πρόγραμμα των νέων Φ/Γ.

Επιπροσθέτως, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης μεγάλου αριθμού προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού, το σύνολο των οποίων αναμένεται να ενταχθεί στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών σύμφωνα με το ν.4782/2021 (Α΄36).

Τέλος, στόχος της ένταξης του προγράμματος Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) των Φ/Γ τύπου ΜΕΚΟ στο συνολικό σχεδιασμό προμήθειας νέων Φ/Γ είναι η επίτευξη ομοιοτυπίας συστημάτων και οικονομίας κλίμακος, τόσο ως προς την επιχειρησιακή αξιοποίηση, όσο και προς την υποστήριξη αυτών.

Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ