Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Κατωτέρων ΑξιωματικώνΜε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ.1400/1973, τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:

α. Λοχαγό Τεχνικού Ουζουνέλλη Ελευθερία του Ιγνατίου (ΑΜ:63476), που γεννήθηκε το έτος 1988 στη Μυτιλήνη.

β. Υπολοχαγό Τεχνικού Τζιβάκη Κωνσταντίνο του Σάββα (ΑΜ:62491), που γεννήθηκε το έτος 1976 στο Αιγάλεω Αττικής.

γ. Ανθυπολοχαγό Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Δαγτζίδη Χριστοηλία του Κωνσταντίνου (ΑΜ:65321), που γεννήθηκε το έτος 1980 στην Κομοτηνή.

δ. Ανθυπολοχαγό Μηχανικού Κωστόπουλο Δημήτριο του Λεωνίδα (ΑΜ:67400), που γεννήθηκε το έτος 1983 στην Κόρινθο.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγματος.