Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Υπαξιωματικών

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Υπαξιωματικών1. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.δ. 445/74 και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του π.δ. 21/91 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας τους υπαξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης, όπως παρακάτω:

α. Με το βαθμό του Ανθυπασπιστή σε αποστρατεία τους παρακάτω Αρχιλοχίες:

(1) Πεζικού Μπαλτά Γεώργιο του Πέτρου, ΑΜ:75127, ΑΜ:ΜΥ20260, ΣΑ:154/001929/13, που γεννήθηκε το έτος 1992 στην Αθήνα και ο οποίος από την 06 Νοε 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 4689733741/13-05-2021).

(2) ΕΜΘ Πεζικού Παρασκευά Τηλέμαχο του Χρήστου, ΑΜ:75128, ΑΜ:ΜΟ10872, ΣΑ:135/000916/98, που γεννήθηκε το έτος 1977 στη Βέροια και ο οποίος από την 23 Νοε 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 1284123861/13-05- 2021).

β. Με το βαθμό του Αρχιλοχία σε αποστρατεία τον Επχία Τεχνίτη Τεθωρακισμένων Σώτο Γρηγόριο του Μιχαήλ, ΑΜ:ΜΥ21091, ΣΑ;225/001971/16, που γεννήθηκε το έτος 1995 στη Γερμανία και ο οποίος από την 04 Νοε 20 υπέβαλλε αίτηση εξόδου από την ενεργό υπηρεσία του Στρατεύματος. (Αριθμός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 5575111960/13-05-2021).

Την αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με το βαθμό που φέρει και την εγγραφή στα στελέχη της εφεδρείας του Αρχιλοχία Πεζικού Παγώνη Αντώνιου του Παντελεήμονα, ΑΜ:ΜΥ19195, ΣΑ:117/000622/08 που γεννήθηκε το έτος 1987 στα Χανιά, ο οποίος κρίθηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων
Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς σε τακτική κρίση για το έτος 2021, τρίτη φορά «ως παραμένων στον αυτό βαθμό», κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 31, 38 και 40 του ν.δ 445/1974. Η αποστρατεία του λογίζεται, από την 06 Ιουνίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνεται ένας μήνας από την κύρωση των πινάκων τακτικών ετήσιων κρίσεων υπαξιωματικών έτους 2021 - 2022.

(Αριθμός Βεβαίωσης ∆ιαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναμικού Ελληνικού ∆ημοσίου: 1076217205/14-05-2021).