Απόστρατος Αξιωματικός στέλνει εξώδικο στον ΥΠΕΘΑ

Απόστρατος Αξιωματικός στέλνει εξώδικο στον ΥΠΕΘΑΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦ/ΞΗ  - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

                                      (ΠΡΟ ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ)    


Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου,  Πλωτάρχη ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού   κατοίκου Αθηνών,  οδός Κομνηνών,  αρ. 48.           (panos_stamatis@yahoo.gr)

                                                               Π Ρ Ο Σ
Τον  Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), Νικόλαο I. Παναγιωτόπουλο, Λεωφ. Μεσογείων, αρ.227-231, TK 15451 Χολαργός. minister@mod.mil.gr,  nikos.i.panagiotopoulos@gmail.com,  yetha@mod.mil.gr                                           
Ι. Είμαι απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), Πλωτάρχης και μέτοχος που λαμβάνει μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ).

Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι για τη διάσωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) υπάρχουν εισηγήσεις στο γραφείο Σας, για την ενοποίηση των ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ.

Εκτός του ότι αυτοί που προσπαθούν να σας πείσουν για το ορθόν της ενοποίησης των Ταμείων, δεν είναι αντικειμενικά αμερόληπτοι, δεν Σας έχουν επισημάνει τα εξής σημαντικά θέματα:

 1. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, που να προβλέπει συνένωση τριών ανεξάρτητων ΝΠΔΔ, χωρίς να προηγηθεί η διάλυση – εκκαθάρισή τους, η μεταφορά της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους (διαφορετικά κληροδοτήματα), στο ΥΠ.ΟΙΚ. και στη συνέχεια η ίδρυση ενός άλλου φορέα;

2. Πως θα αντιμετωπίσετε τα Ταμεία κύριας και επικουρικής συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του ΜΤΣ και ΝΙΜΤΣ, που λειτουργούν ως φορείς υπό το ΜΤΣ; Θα ενταχθούν και αυτά στον ενιαίο φορέα που έχετε κατά νου;

3. Πως θα αντιμετωπίσετε τους ειδικούς λογαριασμούς του ΜΤΝ, ΝΙΝ και ΕΛΠΝ, οι οποίοι δεν συναντούν αντίστοιχους στο ΜΤΣ και ΜΤΑ.

4. Πως θα αντιμετωπίσετε τα χρέη που οι Διοικήσεις του ΜΤΣ «φόρτωσαν» δια των πράξεων και παραλήψεών τους στο ΜΤΣ, ώστε αυτά να μην βαρύνουν το νέο ενιαίο Μετοχικό Ταμείο;

5. Ποιες είναι οι εξελίξεις και τι προτίθεστε να πράξετε, αναφορικά με τις δικαστικές έρευνες – εξελίξεις, που αφορούν στην απόδοση ευθυνών για τις πράξεις και παραλήψεις που καταγράφηκαν στην έκθεση της οικονομικής επιθεώρησης του ΜΤΣ.ΕΞΩΔΙΚΟ ΥΕΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ... by enoplos.gr