Αγρίεψε ο Στεφανής: Οι στρατιωτικοί δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας-Κανονικά οι εμβολιασμοί στο προσωπικό της ΕΛΔΥΚΣε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ.Γεώργιος Φραγγίδης και Ανδρέας Λοβέρδος με θέμα «Εμβολιασμός στρατιωτικού προσωπικού στη Νήσο «Κ», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς για τη στρατιωτική και πολιτική Ηγεσία το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εκλεκτό τμήμα του Έθνους και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο η μέριμνα υπέρ των στελεχών και των οικογενειών τους, αποτελεί πρωταρχικό μας μέλημα και όχι απλώς ένα σύνολο ευεργετικών μέτρων.

 Μάλιστα, για όλα τα ζητήματα μέριμνας προσωπικού υφίσταται πλήρης και αναλυτική ενημέρωση, μέσω της παρούσας διαδικασίας, με πλειάδα απαντήσεων, σε αντίστοιχες Ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι οποίες έχουν αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) όσο και σε εκείνη της Βουλής των Ελλήνων, είναι δε προσβάσιμες για την ενημέρωση οιουδήποτε ενδιαφερόμενου.

Συνεπώς, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ο όρος περί «πολιτών δεύτερης κατηγορίας» που αναφέρεται στην Ερώτησή σας.

Σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στα Στρατηγεία ΝΑΤΟ αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), άρα και στη Νήσο «Κ», αυτός έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για τον εμβολιασμό και την ενσωμάτωση αυτής στο εκάστοτε εθνικό σχέδιο.

Βασικοί πυλώνες της Ε.Ε. και των κρατών μελών είναι η ποιοτική, ασφαλής και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών της, το συντομότερο δυνατόν, σε εμβόλιο υπό την προϋπόθεση ότι το σκεύασμα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicine Agency - EMA) ή τον αντίστοιχο των  Ηνωμένων Πολιτειών (U.S Food and Drug Administration - FDA).

Σε κάθε όμως περίπτωση η διαδικασία εμβολιασμού, στην οποία περιλαμβάνεται και η τυχόν δυνατότητα επιλογής σκευάσματος εμβολίου, εξελίσσεται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και την ειδική οργάνωση εκάστης χώρας στην οποία διενεργείται.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά στις οικογένειες του στρατιωτικού προσωπικού, αυτές εμβολιάζονται κανονικά με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί από τους κρατικούς φορείς της Νήσου «Κ».

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Νεότερη Παλαιότερη